Rapportering

Rapportering er en vigtig del af organisationens økonomiske styring og beslutningsprocesser. Virkplan har lavet et nøglefærdigt standard koncept, der kan tilpasses jeres virksomhed.

Pris ekskl. moms

Abonnement

Tidsestimat

Hvorfor vælge Virkplans BI løsning?

Fuldt overblik
Vores rapporter er nøje tilpasset, så de rammer jeres målgruppe præcist. Hver side i rapporterne tager udgangspunkt i den aktuelle dagsorden for opfølgning, hvilket sikrer, at du altid har de mest relevante data ved hånden.

Økonomi oversigt
Få et samlet overblik over din virksomheds økonomi. Spor hvordan omsætning og indtjening følger budgettet. Identificer dine største kunder og se hvordan salg, dækningsbidrag og omsætning udvikler sig i forhold til samme periode sidste år.

Resultatopgørelse
Vores resultatopgørelse fokuserer på opstillingen af kontoplanen med vægt på både finansbeløb og budget. Tallene opdeles i periodens resultat og regnskabsårets resultat og sammenholdes med samme periode sidste år samt år til dato.

Udeståender
Det er afgørende at have styr på antallet og størrelsen af udeståender, da de påvirker likviditeten og cashflowet i din virksomhed. Vores løsning præsenterer udeståenderne på en klar og enkel måde, hvilket gør det nemt at bruge informationerne i dagligdagen og forbedre relationerne til kunderne.

Omkostningsdrivere
Få fokus på de vigtigste omkostningsdrivere i din virksomhed. Ligesom med KPI'er er det essentielt at udvælge de drivere, du ønsker at følge tæt. Det kan være alt fra råvarepriser til softwareomkostninger og lønninger. Vi leverer modellen og du anvender din viden om din forretning.

Brugervenlig SaaS-platform
Vores løsning er tilgængelig som SaaS, hvilket betyder, at du kan få adgang til dine data når som helst og hvor som helst. Med en brugervenlig grænseflade og lette integrationsmuligheder er Virkplans BI løsning designet til at være intuitiv og nem at implementere i din eksisterende IT-infrastruktur.

Datasikkerhed og privatliv
Vi prioriterer din datasikkerhed og dit privatliv. Vores platform bruger avancerede sikkerhedsprotokoller for at beskytte dine følsomme oplysninger og sikre, at dine data altid er sikre.

Oplev værdien af datadrevet beslutningstagning med Virkplan. Lad os hjælpe dig med at transformere dine data til handlingsbare indsigter og drive din virksomhed mod succes.

Etablering af løsningen - en 2-faset model

Fase 1: Integration og Datahåndtering

1. Opsætning af Integrationer: Vi begynder med at sætte integrationerne op til dine eksisterende forretningssystemer.

2. Data og Modeller: Vi sørger for, at alle data og modeller er korrekte og klar til brug.

3. Workshop: Vi afholder en fælles workshop for at tilpasse løsningen til dine specifikke behov og sikrer, at den opfylder dine forventninger.

Hvis vores løsning ikke lever op til forventningerne eller data ikke er som forventet, har du mulighed for at stoppe efter fase 1.

Fase 2: Udvikling af løsning og visualiseringer

1. Bygning af løsningen: I denne fase bygger vi selve løsningen, herunder alle nødvendige visualiseringer. Vi tager udgangspunkt i vores standardrapporter og er derfor hurtigt i gang. Alt tilpasses jeres behov.

2. Implementering: Vi implementerer den færdige løsning, så den er klar til brug i jeres virksomhed.

Fremtidige Tilpasninger og Udvidelser

Efter implementering af vores standardløsning og en periode med praktisk brug, kan vi drøfte yderligere behov og ønsker. Vi anbefaler, at du får kendskab til løsningen, inden der laves ændringer og nyudviklinger, for at sikre optimal udnyttelse af BI løsningen.

Skal der benyttes flere løsninger fra Virkplan, tilbyder vi attraktive priser.

Kontakt os derfor for en gennemgang af mulighederne.  

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler etableringsprocessen i flere faser afhængig af løsning.

Forside

Vores økonomi-forside er designet til at være en central hub for alt relateret til din økonomi.

Her finder du en omfattende samling af oplysninger og ressourcer, der vil hjælpe dig med at forstå og administrere dine økonomiske forhold på en effektiv og velinformeret måde.

Samlet overblik

Samlet overblik over forretningen. Typisk vises det som et uddrag af resultatopgørelsen med udvalgte visualiseringer.

Resultatopgørelse

Rapporten viser en overordnet oversigt over dine indtægter, omkostninger og resultat før skat. Dette giver dig et hurtigt overblik over din virksomheds økonomiske præstation. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste tilgængelige data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at udforske de forskellige komponenter i din resultatopgørelse. Du kan analysere dine indtægter efter kategorier som salg af varer eller tjenesteydelser, royaltyindtægter eller andre indtægter. På samme måde kan du analysere dine omkostninger efter kategorier som råvarer, lønninger og driftsomkostninger. Dette hjælper dig med at identificere de vigtigste drivkræfter bag din indtjening og omkostninger.

Balance

Først og fremmest viser vores rapport en overordnet oversigt over din økonomiske balance. Du kan se din samlede aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et hurtigt overblik over din økonomiske sundhedstilstand. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at dykke dybere ned i din balance ved at udforske forskellige dimensioner. Du kan analysere dine aktiver og passiver efter kategorier som likvide midler, kortsigtede og langsigtede forpligtelser, materielle aktiver og immaterielle aktiver. Dette giver dig mulighed for at identificere områder, hvor der kan være behov for justeringer eller forbedringer.

Overblik over salg

Salgsoverblikket viser hvor mange sager der er solgt til hvilke kunder.

Det vises som geografisk fordeling på kortet over kunderne og adressen for projektet.

Detaljevisning for kunders køb

Viser et samlet overblik over kunderne og deres køb. Vist både som total og som udvikling over tid.

Alle beløb vises som faktureret i år, og vist i forhold til sidste år.

Der vises hvad en kunde har købt af produkter og ydelser.

Produktionoverblik

På produktionsoverblikket kan man se alle projekter og deres status.

Der vises afdeling, status, odrenummer, kundenavn, færdiggørelsesgrad og finalisielle oplysninger.

Projektoverblik

Oversigt over projekter opdelt i faktureret, tilbudspris, faktiske udgiver og deraf dækningsbidrag mv.

Alle projekter kan opdeles i kundegrupper, kundenavn og ordretyper.

Timerapportering

Overblik over timeforbrug per afdeling og udkonteringsgrad.

Visning af fraværsdage fordelt over ugen samt sygdomsprocenten.

Løn og sygdom

Opgørelse af timer efter løntype. Dernæst visning af timer, løntimer, faktureret og omsætning pr. time.

Under Udvikling i arbejdstid og sygdom kan man holde udviklingen op mod sidste år, samt se det pr. ugedag.

Fuldt overblik over likviditet

Fuldt overblik over likviditeten og de udsving der er. Mindste detaljer-niveau er på dagsniveau.

Bestyrelsesoverblik over forretningen

Bestyrelsesrapporten er en simplificering af resultatopgørelsen. Der vises udvalgte poste og sammenholdt til bankbalancen.

Alle finansbeløb kan ses for i år og for sidste år samt mod budget.

Der vises kun tal for lukkede måneder.