BI as a service

Virkplan benytter Power BI som mange andre. Vi har dog integreret det i vores platform, hvilket betyder, at løsningen er færdig og klar til brug fra start. Alle rapporter kører derfor i Virkplan, uden at I som kunde skal have licenser pr. bruger. I har fuld mulighed for at arbejde med rapporterne selv i Virkplan.

Da alt deles og bygges i Virkplan, er det intuitivt at bruge, og der er meget lille brug for oplæring. Virkplan er ansvarlig for drift og support af alle rapporter. Vi står for driften og I står for brugen af rapporterne. En anden fordel er, at I er hurtigt i gang. Integrationer, datamodel og deling er lavet. I skal bare bruge det.

Beskrivelse

Embedded rapporter og visuals på eget website

Virkplan portalen understøtter at hele rapporter eller enkelte visuals indlejres på kundens eget website. Denne funktion understøttes også af RLS, hvis kunden har et brugerstyret website, og der skal vises BI på dette.

Overvågning af data

Virkplan overvåger alle datakilder for at sikre at alle rapporter er opdateret. Vi kan ligeledes, i samarbejde med kunden, opsætte ”tendens” overvågning af data. Dette betyder, at vi udvælger et eller flere parametre, hvor vi blandt andet overvåger, om der er de antal transaktioner som man ser hver dag. Hvis det afviger fra normalen, meldes der fejl.

Compliance for udgivelse af nye rapporter

Virkplan kan varetage kontrol-tjek af rapporter inden de udgives. Dette kan være i forbindelse med kontrol af sikkerhed, RLS eller om de korrekte data-adgange er benyttet. Dette aftales i samarbejde med kunden.

Udvikling af BI rapporter

Kunden bestemmer selv, hvem der skal udvikle Power BI rapporterne. Virkplan har stor ekspertise i udvikling af Power BI rapporter, og laver rapporterne for de fleste af vores kunder. Virkplan bistår gerne med eksperthjælp til de for kunden lidt mere komplekse problemstillinger i Power BI. Kunden kan ligeledes benytte andre konsulenter til udvikling af rapporterne.

Redigeringsrettigheder

Kunden definerer selv, hvilke brugere der må redigere rapporterne og hvilke rapporter. Der skelnes mellem to typer redigering; Online- og Offline redigering. Ved Online redigering redigerer man direkte i Virkplans portal. Fordelen ved online redigering er, at det er let og man kan ikke ændre i datamodellen eller i de målinger der er lavet. Denne redigeringsfunktion kan de fleste lære at benytte. Ved Offline redigering downloader man pbix-filen og arbejder i sin Power BI Desktop applikation. Har kan man alt. Efter endt redigering uploades pbix-filen til Virkplans portal, der så udgiver den automatisk. Virkplan laver historik over alle uploadede versioner, og man kan derfor genskabe tidligere versioner.

Nem import og vedligehold af decentral data

Virkplan portalen har en importeringsfunktion, der gør det nemt at importere og opdatere filer med anden data. Det kan være budget eller måltal, som ikke passer ind i ens ERP/CRM system. I Virkplan portalen er der et KPI modul, hvor man let kan indtaste og vedligeholde målstyringstal pr. måned. Målstyringstallene kan være baseret pr. sælger eller hvad kunden ønsker.

Log af brugere og adgange

Virkplan logger alt brug af portalen, og kan udstille rapporter, der viser hvilke rapporter der er blevet læst af hvem og hvornår.

Licensstruktur

Kunden betaler én virksomhedslicens til Virkplan. Den dækker de aftalte antal brugere. Der skal ikke tilføjes nogle licenser pr. bruger for Microsoft Power BI.

Funktioner

Book en virtuel demo af vores platform

Vi sidder klar til at vise dig vores platform. Det er gratis, 100% uforpligtende og du får mulighed for at stille os alle dine spørgsmål.