Produktlancering - Digitaliserede arbejdsgange

De fastlagte workflows bygges og følges i Virkplan. Det skaber et ensartet overblik på tværs af organisationen og i real-time. Det betyder, at projektdeltagerne kun skål tilgå ét sted for at finde relevante oplysninger om projekternes fremdrift

Pris ekskl. moms

aftales

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

aftales

Prisen er for 20 brugere. Se detaljer for brugerprisen

Ifølge kvadrant.dk har 50,4% af alle produktlanceringer ikke levet op til forventningerne.

Faktorerne der ofte skyldes skuffelserne ved produktlancering er:

Det er de interne faktorer der er ofte er skyld i mislykkede produktlanceringer og ikke de eksterne.

De primære årsager til mislykkede produktlanceringer ligger inden for organisationen og omfatter derfor udfordringer, der kan påvirkes direkte.

Udfordringerne i produktinnovation og lancering er komplekse og er ikke kun forankret i én afdeling eller med ét team. En succesfuld lancering opnås kun ved at samarbejde på tværs af organisationen og ved at engagere sig i fælles ejerskab.

Det er vigtigt at anerkende, at produktinnovation og lancering kræver en tværfunktionel tilgang, hvor forskellige afdelinger og team bidrager med deres ekspertise og ressourcer

Virkplans produktlanceringsløsning er lavet helt specifikt til at varetage ovenstående problemstillinger.

Klare definitioner af opgaver, afhængigheder, grænsefladeskift og dokumenter.

På et online møde kan vi gå mere i dybden om de problematikker der ligger i produktlanceringen, samt de løsningforslag som vi har med Virkplan.

Book derfor gerne en demo.

I Virkplan oprettes der templates, så alle nye lanceringer tager udgangspunkt i en opdateret "best practice" template.

Hvert projekt består af et antal opgaver, som beskriver hvad der skal laves og af hvem. Derudover laves der dataopsamling direkte i opgaven eller ved vedhæftede dokumenter og billeder.

Projektlederen styrer projekter og kan let få et samlet overblik og rette projekterne til. Projektdeltagerne ser let deres egne opgaver og får ligeledes et samlet overblik over processen.

Alle opgaver kan overføres til andre systemer via API. Desuden kan opgaverne sendes til underleverandører pr. mail. Stadigvæk med muligheden for at status og dataindsamling bevares.

Når man har mange projekter med mange ensartede opgaver, så opstår der behov for at finde udvalgte opgaver på tværs af projekter. Både for at sætte status, men også for dispatch (tildeling) til andre medarbejdere. Denne funktion er en grundlæggende funktion i Virkplan.

Vi har bevidst adskilt selve arbejdet med projekterne og ledelses overblikket.

De overblik og rapporteringer man har behov for, er helt kundespecifikke og ændrer sig over tid for den enkelte bruger.

I Virkplan laves alt rapportering i Power BI rapporter, som er en integreret del af løsningen. Det gør det muligt at tilpasse sine rapporter løbende. Alle rapporter er vist i Virkplan, men data kan også laves i jeres eget Power BI miljø. Alt data er tilgængeligt via API.

I projektlancering er opgaverne fordelt over mange af firmaets afdelinger - og ikke bare i salg som de fleste forventer.

Virkplan styrer alle opgaver på tværs af afdelingerne, og giver et samlet overlik over projekternes status.

Book en gennemgang for at vi kan gå mere i dybden med funktionerne og vores løsning.

Prisen for løsningen består af 4 elementer.

1 - Opsætning:

Opsætningen afhænger af jeres behov. De bedste succeser kommer altid når man inkludere et opstartsforløb. Et simpelt forløb kan gøres for DKK 10.000,- hvor det indeholder 1 workshop hvor vi opsætter 1 template for et projekt. Derefter er der løbende opfølgning og opsætning.

Har man behov for mere, så skal dette aftales.

2 - Undervisning:

Hvis undervisning kan holdes til, online undervisning af udvalgte superbrugere samt deling af vores undervisningsvideoer, så er det inkluderet i løsningen. Har I brug for mere end dette, aftaler vi et forløb for dette.

3 - Opfølgning:

Vi laver altid løbende opfølgning i perioden efter opstart. Dette er for at sikre den bedste mulige brug af systemet.

4 - Abonnement

Prisen er opbygget med et standard-modul til 3.495,-/mdr. Det inkludere 20 fulde brugere og 10 eksterne.

En fuld bruger har fuld adgang til hele systemet. En Ekstern bruger kan kun se egne opgaver. En mail-bruger får sine opgaver pr. mail, og kan ikke logge ind i systemet.

Der er ikke nogen binding, da vi ikke tror på at fastholde kunder i en løsning.

Pris eksempel - Virksomhed ABC med kendte processer og 25 medarbejdere og 20 underleverandører med opgavestyring via mail.

Opsætning, undervisning og opfølgning: DKK 10.000,-

Abonnement pr. måned: Basicmodul 3.495,- + ekstrabrugere 1.475,- + eksterne mailbrugere 0,- = 4.970,-/mdr.

Vi tæller ikke brugere hver måned, men aftaler en ramme med jer. Der laves en revidering af aftalen halvårligt, hvor næste periode afstemmes. Det vigtigste for os er at det er værdiskabende for alle parter i projektet.

Kontakt os derfor for en gennemgang af mulighederne.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Dashboard - Hurtigt overblik over egne opgaver

På Dashboard siden kan man se alle projekter og opgaver. Det er her man i det daglige ser hvad man har af opgaver.

Man kan se alle kommentarer for projekterne og opgaverne, ved at klikke på dem.

Overblik over det enkelte projekt

Alle opgaver for et projekt, vises på et gantt chart.

Her kan man let se status for de enkelte opgaver. Afhængighederne for de enkelte opgaver kan defineres med simpelt drag'n'drop.

Alle opgaver kan grupperes i faser, for at give en god struktur.

Projektliste

Alle projekter vises i en overskuelig liste, hvor du selv bestemmer hvilke felter du vil have med i visningen.

Der kan filtreres og søges på alle elementer i projektlisten.

Der kan defineres generelle projekt felter, som vil være på forsiden af hvert projekt. Det kan være projekttype, finance nummer m.m. Disse projekt felter vil så bliver vist som kolonner i ens projektliste.

Laver man en filtering, så man kun ser sine egne projketer, så huskes denne visning til næste gang.

Projekt forside

På forsiden for hvert projekt, vises de primære projektinformationer.

Der kan ligeledes oprettes unikke felter til opsamling af data. Disse felter kalder vi for Forms, og kan være alt fra tekstbokse til checkmarks

Projektdata

Der kan opsættes unikke forms til opsamling af data. Disse data kan bruges i rapporteringen.

Her er vist en business case som så holdes op mod den realiserede case.

Opgaver

For alle opgaver er der forskellige informationsbokse. Det dækker opgave beskrivelse, data-formularer, godkender af opgaven, dokumenter med mere.

Opgave data-formular

For hver opgave kan man lave specifikke data formularer. Her er vist en business case, som kan benyttes i rapporteringen.

For dette projekt er der en identisk business case på selve projektet, som er projektets baseline. Undervejs opdateres denne opgaves business case, og man kan derved se hvor projektet er rent økonomisk i forhold til det estimerede.

Opgaveliste med funktioner på tværs af projekter

Formålet med at alle opgaver vises på tværs af alle projekter, er at man kan fremsøge opgaver baseret på projektdata og udføre en samlet handling for dem alle.

Man kan markerer flere opgaver, og tildele dem til en anden ressource. Ligeledes kan man ændre status for de markerede opgaver.

Formålet er let at finde sine egne opgaver, finde specifikke opgaver og udfører masse handlinger for mange opgaver.

Dokumenthåndtering

Der kan lagres dokumenter på projekt- og opgave-niveau. Man kan derved styrer hvor dokumenterne hører til, og sikre sig at brugerne har de relevante dokumenter for at løse deres opgave.

Alle dokumenter kan fremsøges på tværs af projekter og opgaver.

Ideer

Benyttes til nye forretningsideer med henblik på dataindsamling og godkendelse inden det bliver til et projekt.

Man definerer de template som man ønsker en idé skal baseres på.

Derefter arbejder man med sine ideer indtil de er kvalificeret til godkendelse. Når de er sendt til godkendelse, og godkendt vil de blive startet som projekter.

Et projekt der er startet på baggrund af en ide, vil altid have ide-grundlaget med.

Rapportering

Rapportering laves i vores BI rapporter. Vi adskiller selve arbejdet med projekterne og rapportering, da det er forskellige behov og målgrupper der har brug for disse.

Alle rapporter laves i Power BI og er indlejret i løsningen. Du skal altså ikke betale yderligere licenser til Microsoft.

Alle rapporter kan tilpasses til dine behov.

Ønsker du at lave Power BI i jeres eget miljø, så udstilles alle data via API.

Rapportering

Rapportering laves i vores BI rapporter. Vi adskiller selve arbejdet med projekterne og rapportering, da det er forskellige behov og målgrupper der har brug for disse.

Alle rapporter laves i Power BI og er indlejret i løsningen. Du skal altså ikke betale yderligere licenser til Microsoft.

Alle rapporter kan tilpasses til dine behov.

Ønsker du at lave Power BI i jeres eget miljø, så udstilles alle data via API.

Projekt trigger - den automatiske handling

Vi benytter Triggers til at starte en automatiseret handling når en opgave er udført.

Det kan være at der skal sendes en status til et andet system, eller en underleverandør skal have en mail med en opgave.

Man definere selv hvilke triggers man har brug for, og vi hjælper med at sætte dem op for jer.

Når en trigger er defineret, så er det let for projektlederen at benytte den automatiserede handling.