Minuba - Økonomisystem

Overblik over forretningen med data fra Minuba og dit økonomisystem - alt lavet færdigt i et miljø.

Pris ekskl. moms

Abonnement

Tidsestimat

Fuldent BI-rapportering med komplet overblik over hele din forretning

Med vores BI-rapportering opnår du en bedre økonomistyring og får mulighed for handlingsbare indsigter.

Komplet forretningsoversigt
Integreret data fra Minuba og dit økonomisystem. Tilbyder en helhedsforståelse af virksomhedens drift og økonomiske situation. Løsningen indeholder også overblik over timer og effektivitet.

Specifikt til Byggebranchen:
Designet til at opfylde behovene inden for byggebranchen. Optimeret til at håndtere de unikke krav og processer, der er relevante for byggevirksomheder.

Finansrapportering
Indeholder fuld finansiel rapportering. Omfatter resultatopgørelse og detaljeret overblik over kundedata. Mulighed for at analysere indtægter, omkostninger og profitabilitet på forskellige niveauer.

Klar til Brug
Løsningen er færdigudviklet og klar til implementering.  Brug ikke tid på at bygge systemet fra bunden, da alt er konfigureret og klar til brug. Hurtig opsætning og integration med eksisterende systemer.

Kontakt os for en gennemgang af mulighederne.

Tidsbesparelse - Hurtig implementering og reduceret behov for tilpasning.

Overblik og kontrol - Omfattende rapportering giver bedre kontrol over økonomi og drift.

Effektivitet - Forbedret indsigt i medarbejdernes produktivitet og tidsforbrug.

Brugerdefineret - Specielt udviklet til byggebranchen, hvilket sikrer relevans og præcision.

Denne løsning giver en fuldt integreret platform, der kombinerer projektstyring og økonomistyring, hvilket skaber en omfattende og brugervenlig løsning til byggebranchen. Dette kan hjælpe virksomheder med at træffe bedre informerede beslutninger, øge effektiviteten og forbedre den overordnede forretningsperformance.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler etableringsprocessen i flere faser afhængig af løsning.

Bestyrelsesoverblik over forretningen

Bestyrelsesrapporten er en simplificering af resultatopgørelsen. Der vises udvalgte poste og sammenholdt til bankbalancen.

Alle finansbeløb kan ses for i år og for sidste år samt mod budget.

Der vises kun tal for lukkede måneder.

Finans - Økonomioverblik

Grafisk overblik over økonomien med fokus på omsætning, igangværende arbjeder samt varekøb og fremmed arbejde.

Tal holdes op mod budget og sidste år samme periode.

Overblik over salg

Salgsoverblikket viser hvor mange sager der er solgt til hvilke kunder.

Det vises som geografisk fordeling på kortet over kunderne og adressen for projektet.

Overblik over kunder og køb

Kundeoverblikket viser samlet økonomisk overblik over kunder og deres køb.

Man kan her se antal ordre, samlet omsæntning og dækningsbidrag. Både samlet og set over tid.

Der vises ligeledes hvordan fordelingen af ordre pr kunde er.

Alle tal vises for i år og set i forhold til sidste år.

Der kan vælges hvilken periode der ses for, og den enkelte kunde kan fremsøges.

Detaljevisning for kunders køb

Viser et samlet overblik over kunderne og deres køb. Vist både som total og som udvikling over tid.

Alle beløb vises som faktureret i år, og vist i forhold til sidste år.

Der vises hvad en kunde har købt af produkter og ydelser.

Produktionoverblik

På produktionsoverblikket kan man se alle projekter og deres status.

Der vises afdeling, status, odrenummer, kundenavn, færdiggørelsesgrad og finalisielle oplysninger.

Projektoverblik

Oversigt over projekter opdelt i faktureret, tilbudspris, faktiske udgiver og deraf dækningsbidrag mv.

Alle projekter kan opdeles i kundegrupper, kundenavn og ordretyper.

Resultatopgørelse

Samlet resultatopgørelse vist mod budget og sidste år samme periode og afvigelser. Der kan skelnes mellem lukked eog ikke lukkede måneder.

Timerapportering

Overblik over timeforbrug per afdeling og udkonteringsgrad.

Visning af fraværsdage fordelt over ugen samt sygdomsprocenten.