Likviditetsoverblik

Likviditetsoverblik er et vigtigt værktøj for at sikre betalingsberedskabet og for at sikre finansiel stabilitet. Virkplans løsning giver overblik over likviditeten helt ned på dagsniveau, og viser de udsving der er.

Pris ekskl. moms

84.995,-

Abonnement

3.995,-

Tidsestimat

6-8 uger i alt

Fase 1 i etablerings forløbet koster altid 9.995,- Derefter kan du se første resultat af rapporterne, hvor du kan vælge om du vil gå videre eller ej.

Fuldt overblik

Vi har tilpasset vores rapporter, så de rammer deres målgruppe. Alle sider i rapporterne tager udgangspunkt i den dagsorden, man har for opfølgning.

Bank

Her vises nuværende saldo konvertereret til samme valuta. Data læses fra ERP systemet og kræver at der er bogført op til dato.

Debitorer og Kreditorer

Der opstilles visningen af der viser forfaldne-, udestående-, Ikke faktureret likviditet for både debitorer og kreditorer.

Finans og andet

Der vises finans budget forecast, afdrag for balance forecast. Derudover sammenholder vi de ikke bogførte momsudgifter og indtægter.

Likviditetsoverblik er et vigtigt værktøj for at sikre betalingsberedskabet og for at sikre finansiel stabilitet.

Det kan ofte være meget komplekst at lave et likviditetsoverblik. Virkplan har lavet en model der viser det på en grafisk overskuelig måde.

Løsningen er bedst egnet til produktions og handelsvirksomheder, hvor der er mange løbende køb og salg.

Pris

Det tager lang tid at lave et brugbart likviditets overblik. Derfor tager vi udgangspunkt i vores færdige løsning, og tilpasser den jeres forretning.

Der skal laves en fuld mapning af kontoplanen, og vi skal gå helt i dybden med jeres forretning.

Vi tager derfor udgangspunkt i data baseret på standard økonomisystemer.

Projektet laves i 2 faser.

I fase 1 sætter vi integrationerne op, og får styr på data og modellerne. Derefter afholdes der en fælles workshop, hvor løsningen tilpasses. Lever vores løsning ikke op til det forventede ved at data ikke var som forventet eller I ikke tror på Virkplans løsning, kan der stoppes efter fase 1.

Fase 1 koster 9.995,-.

I fase 2 bygger vi selve løsningen og alle visualiseringer. Prisen for den tilbudte løsning er fast og koster 75.000,-.

Samlet koster hele løsningen 84.995,- og har derefter en abonnementspris på 3.995,-

Når vores standard løsning er implementeret og I har arbejdet med den i et stykke tid, kan det give menig at tale om ydereligere behov og ønsker. Det er en god ide at få kendskab til løsningen, inden man laver ændringer og nyudviklinger. Derfor anbefaler vi denne model.

Skal der benyttes flere løsninger fra Virkplan, finder vi en god pris for dette. Som udgangspunkt gives der 50% rabat på de efterfølende løsninger.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Udvalgte nøgletal skaber overblik

Vi viser udvalgte nøgletal som små fliser. Formålet er at det er dem man møder som det første, og det er en tydelig og ensartet præsentation.

Fuldt overblik over likviditet

Fuldt overblik over likviditeten og de udsving der er. Mindste detaljer-niveau er på dagsniveau.

Detaljeret visning af enkelte poster

Når man vælger at se detaljer for en enkelt variabel, vises et billede for detaljerne der danner baggrund for posten.