ESG rapportering

Virkplan samler økonomi-, løn- og forbrugsdata, og styrer processer og opgaver. Dette resulterer i dagligt opdaterede ESG rapporter til fordel for dig og dine kunder.

Pris ekskl. moms

Abonnement

Tidsestimat

Hvorfor ESG rapportering

ESG-rapportering er afgørende for at vise virksomheders engagement i bæredygtighed, hvilket moderne forbrugere ofte kræver. Denne praksis styrker kundeloyalitet, forbedrer omdømmet og hjælper med at identificere bæredygtighedsrisici og -muligheder.

Udfordringer med ESG rapportering

ESG rapportering kan være overvældende for virksomheder på grund af komplekse datakrav og mangel på standardiserede retningslinjer. Udfordringer med at navigere i forskellige rammer og indsamle pålidelige data skaber usikkerhed og kan afskrække virksomheder, særligt de mindre, fra at starte processen.

Primære opgaver løst af Virkplan:

Automatisk dataindsamling

  • Opsætning af systemer til automatisk indsamling af data fra forskellige kilder som energiforbrug, affaldshåndtering og udledninger.
  • Integration af IT-systemer til at samle realtidsdata relateret til miljømæssige og sociale parametre.

Manuel dataindsamling

  • Indsamling og indtastning af data, som ikke kan automatiseres, såsom medarbejderfeedback og informationer fra tredjeparter.
  • Validering og verificering af manuelt indsamlede data for nøjagtighed og relevans.

Rapportering

  • Udarbejdelse af endelige ESG-rapporter, inklusive analyse og fortolkning af data for at fremhæve nøgleområder og -initiativer.
  • Deling af rapporter internt og eksternt.

Proceshåndtering

  • Udvikling og implementering af procedurer og retningslinjer for indsamling, verificering og rapportering af ESG-data.
  • Koordinering mellem forskellige afdelinger og teams for at sikre en sammenhængende og omfattende rapporteringsproces.
  • Overvågning og opdatering af rapporteringsprocesser for at sikre overensstemmelse med ændrende standarder og praksisser.

Download Virkplan ESG Rapport

Datahubben - Elforbrug

Vi kan automatisk indlæse forbrugsdata for alle el-målere i Danmark via Datahubben.

IoT sensor for forbrugsdata

Vi har færdige IoT sensorer med 4G netværk, til opsamling af alle forbrugsmålere. Det dækker alt fra el, vand, varme til data fra biler - over hele verden.

ERP og CRM systemer

Vi integrer med alle forretningssystemer og kan dermed indsamle mulige registreringer.

Proces - og projektstyring

SG rapportering er en kontinuerlig proces. Vi har et færdigt værktøj, der automatisk sender opgaver ud til organisationen og samarbejdspartnere. Alt data indsamles til rapportering.

Rapportering

Vi har færdige ESG rapporter som kan tilpasses jeres behov. Alle rapporter kan deles både internt og med jeres kunder. Rapporterne kan også integreres på jeres website.

Opsætning:

Opsætningen afhænger af jeres behov. De bedste succeser kommer altid når man inkluderer et opstartsforløb. Et almindeligt forløb indeholder workshops, beskrivelse af processer, opsætning af integrationer og rapportering. Derefter er der løbende opfølgning og opsætning.

Undervisning:

Online eller onsite undervisning af udvalgte superbrugere samt deling af vores undervisningsvideoer er inkluderet i løsningen. Har I brug for mere end dette, aftaler vi et forløb for dette.

Opfølgning

Vi laver altid løbende opfølgning i perioden efter opstart. Dette er for at sikre den bedste mulige brug af systemet.

Kontakt os for en gennemgang af mulighederne.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler etableringsprocessen i flere faser afhængig af løsning.

No items found.