Clean Manager - e-conomic/Nav/BC

Overblik over forretningen med data fra CleanManager og e-conomic - Alt lavet færdigt i et miljø.

Pris ekskl. moms

Abonnement

Tidsestimat

Fuldendt BI-løsning til din virksomhed

Med vores BI-løsning opnår du en helhedsorienteret indsigt i din virksomhed og dens nøgleparametre.

Komplet overblik
Vi tilbyder en komplet skræddersyet løsning til rengøringsbranchen, der er designet til at fokusere på timeregistrering og kundeopfølgning. Uanset om du bruger CleanManager og e-conomic eller et andet økonomisystem, kan vi imødekomme dine behov.

Vores løsning inkluderer fuld finansiel rapportering, herunder resultatopgørelser og kundeoversigter. Derudover giver vi dig mulighed for at få et detaljeret indblik i timer og arbejdseffektivitet.

Alt er skræddersyet og fuldstændigt klar til brug, så du kan komme i gang med at få værdifulde indsigter og optimere din virksomheds performance.

Oplev værdien af datadrevet beslutningstagning med Virkplan. Lad os hjælpe dig med at transformere dine data til handlingsbare indsigter og drive din virksomhed mod succes.

Kontakt os for en gennemgang af mulighederne.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler etableringsprocessen i flere faser afhængig af løsning.

Løn og sygdom

Opgørelse af timer efter løntype. Dernæst visning af timer, løntimer, faktureret og omsætning pr. time.

Under Udvikling i arbejdstid og sygdom kan man holde udviklingen op mod sidste år, samt se det pr. ugedag.

Økonomioverblik

Dashboard med de vigtigste informationer for at få overblik.

Fokus på omsætning og resultat samt udviklingen af fakturering og dækningsbidrag set over tid, samt i forhold til sidste år.

Løn og sygdom

Opgørelse af timer efter løntype. Dernæst visning af timer, løntimer, faktureret og omsætning pr. time.

Under Udvikling i arbejdstid og sygdom kan man holde udviklingen op mod sidste år, samt se det pr. ugedag.

Resultatopgørelse

Rapporten viser en overordnet oversigt over dine indtægter, omkostninger og resultat før skat. Dette giver dig et hurtigt overblik over din virksomheds økonomiske præstation. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste tilgængelige data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at udforske de forskellige komponenter i din resultatopgørelse. Du kan analysere dine indtægter efter kategorier som salg af varer eller tjenesteydelser, royaltyindtægter eller andre indtægter. På samme måde kan du analysere dine omkostninger efter kategorier som råvarer, lønninger og driftsomkostninger. Dette hjælper dig med at identificere de vigtigste drivkræfter bag din indtjening og omkostninger.

Resultatopgørelser detaljer

Eksempel på detaljeniveauet i resultatopgørelsen. Der kan indsættes alle de detaljeniveauer som datastrukturen understøtter.

Balance

Først og fremmest viser vores rapport en overordnet oversigt over din økonomiske balance. Du kan se din samlede aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et hurtigt overblik over din økonomiske sundhedstilstand. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at dykke dybere ned i din balance ved at udforske forskellige dimensioner. Du kan analysere dine aktiver og passiver efter kategorier som likvide midler, kortsigtede og langsigtede forpligtelser, materielle aktiver og immaterielle aktiver. Dette giver dig mulighed for at identificere områder, hvor der kan være behov for justeringer eller forbedringer.

Indtjening

Overblik over indtjeningen.

Der er fokus på hver kunde, antal timer og omsætning pr. time.