Video
June 9, 2021

Hvorfor er BI genialt for forsyningsselskaber?

BI er ikke bare ét produkt. Ligesom der er forskel på brancher, virksomheder og sågar medarbejdere, så er der også forskel på, hvordan BI netop kan og bør modelleres til at skabe værdi for hver enkelt bruger. I denne artikel vil vi uddybe, hvorfor netop forsyningsbranchen bør overveje en BI løsning.

BI er ikke bare ét produkt. Ligesom der er forskel på brancher, virksomheder og sågar medarbejdere, så er der også forskel på, hvordan BI netop kan og bør modelleres til at skabe værdi for hver enkelt bruger. I denne artikel vil vi uddybe, hvorfor netop forsyningsbranchen bør overveje en BI løsning.

Svaret på spørgsmålet kan gøres meget kort. Jo mere kompleks en forretningsmodel, jo mere mening giver det at overveje en BI løsning – og jo mere værdi kan du realisere gennem en BI løsning.

Alle virksomheder vil for det første nyde godt af en økonomirapport, der klarer det økonomiske rapporteringsarbejde helt automatisk og dermed sikrer indblik i den økonomiske situation hver dag og ikke blot på forudbestemte tidspunkter i løbet af regnskabsåret. Det vil altså sige, at BI giver den lette indgang til økonomistyring, der forbedrer mulighederne for at træffe proaktive beslutninger, som kan gøre dine røde tal grønne.

Ét produkt igangsætter mere end blot én proces
Hvis du vil købe et abonnement på fibernet, igangsætter det éne produkt, som du efterspørger, en lang række opgaver på tværs af afdelinger og involverer desuden både interne og eksterne aktører.

En fibertilslutning igangsætter altså et projekt. Der skal graves, blæses fiber ind i rørene, splidses fiber, patches, installeres, faktureres og endnu mere til. Dertil kommer både processerne forud for arbejdet i forbindelse med marketing og salg såvel som processerne post installationen, der skal sikre, at du er tilfreds med dit produkt. Pointen er, at ét salg igangsætter og involverer stribevis af processer, personer, afdelinger og ressourcer – der er med andre ord masser at holde hoved og hale i, og det er svært at bevare et helhedsbillede.

Strømlin processer på tværs af afdelinger
Det er netop her, at Business Intelligence er genialt for forsyningsselskaber. Fordelen er nemlig, at BI kan skabe sammenhæng og overblik i mere end bare én proces eller afdeling ad gangen og samtidig gøre dette lettilgængeligt for de involverede parter, som man kunne tænke sig. Altså kort sagt – du kan sikre at alle de enkelte dele af projektet, der jo automatisk afhænger af hinanden, rent faktisk er forbundet og samlet ét sted.

Derudover er det også værd at fremhæve, hvordan BI for den enkelte afdeling også giver overblik over både de projekter, som de foretager sig nu, såvel som hvilke der kommer imod dem. Hvis man for eksempel sidder i en projekteringsafdeling, kan BI give overblik over, hvilke projekter man kan forvente og dermed også muligheden for at planlægge herefter.

Projekteringsafdelingen kan således for eksempel få mulighed for at tilgå, hvilke kampagner marketingsafdelingen har i luften, eller hvilke salgsinitiativer virksomheden har kørende, således at man lettere kan forudse og holde sig informeret om fremtidige projekter. På samme måde kan den afdeling, der står for installationer, få indblik i hvad status er på gravning og fiberrør, så de lettere kan tilrettelægge deres arbejde herefter.

Fasthold dine kunder med churn-forecast
Din data kan hjælpe dig med at forstå dine kunder og deres tilfredshed med produktet. Disse indsigter kan skabes på baggrund af mange forskellige rapporter og datakilder, men i denne omgang vil vi gerne sætte fokus på det, som man kalder ’churn prediction’ eller ’churn forecast’.

Churn er et udtryk for, at en kunde melder sig fra din ydelse. Når man opsætter en churn rapport i et BI system, kan man få indblik i, hvilke kundeprofiler, der mest sandsynligt churner, hvilken effekt forebyggende indsatser rettet mod disse kunder har osv. Formålet er altså at forbedre mulighederne for at fastholde så mange kunder som muligt. BI kan gabe over samtlige data fra alle dine tusinder af kunder og give dig ét samlet billede uden, at du selv skal røre en finger.

Hvorfor så netop Virkplan BI?
Som en sidste bemærkning vil vi naturligvis gerne fremhæve, hvorfor netop Virkplan BI er værd at overveje som din BI løsning.

BI bliver som regel forbundet med et IT-projekt. Vi synes dog, at man bør flytte BI væk fra IT-afdelingen og ud i forretningen til de brugere, der rent faktisk skal bruge indsigterne i deres daglige arbejde. Den tekniske del vil vi naturligvis gerne stå for, men så snart rapporterne er opsat, så opdateres de automatisk, og hele forretningen kan derfor bruge systemet helt uden vores hjælp derfra. Det gør både indsigterne mere lettilgængelige og dermed forhåbentlig også bedre udnyttede, men sparer også IT-afdelingen for en lang række løbende opgaver.