Virkplan udvikler bevillingssystem til Region Nord
Sep 28, 2023

Virkplan udvikler bevillingssystem til Region Nord

Region Nord ønsker et gøre det nemmere at flytte en patient fra hospitalet til hjemmet i forhold til de produkter, patienten skal have med...

Om Virksomheden

RegionNord ønsker et gøre det nemmere at flytte en patient fra hospitalet til hjemmet i forhold til de produkter, patienten skal have med. I dag foregår denne proceduremanuelt, og det er tidskrævende og giver en større fejlmargin.

Der for har Region Nord indgået aftale med Virkplan om at udvikle et bevillingssystem, som forventes i drift ultimo 2023. Virkplans abonnementsbaserede forretningsplatform anvendes som grundlag for systemet, og ovenpå bygges en100% skræddersyet løsning, som skal indgå i den elektroniske patientjournal. Den nye løsning vil sikre at bevillingen følger patienten, og med integration til indkøbssystemet, at de korrekte produkter indgår i de leverancer, patienten skal have i hjemmet. Løsningen skal således både tage hånd om patienten og gøre arbejdsgangen nemmere og mere sikker for hospitalspersonalet. På sigt skal der udvikles en løsning til bestilling af produkter i hjemmet, som kan håndteres af patienten selv eller af hjemmeplejen.

 

En god brugeroplevelse

 Med systemet følger muligheden for at lave statistik og en mere professionel styring af patienternes forbrug. Dette er med til at give et langt større overblik over omkostningerne både totalt set og på den enkelte patient.

 Centerchef i Region Nord, Susanne Nielsen udtaler:
”På baggrund af en innovationspulje som Region Nordjylland har udbudt, har vi fået tilskud til at udvikle et bevillingssystem, der skal gøre det nemmere at flytte en patient fra hospitalet til hjemmet. Vi har indgået aftale med Virkplan om at udvikle systemet for os og noget af det, der bl.a. har gjort, at vi har valgt dem er, at de anvender UX-konsulenter og er rigtig gode til at fokusere på brugeroplevelsen og den virkelighed, systemet skal indgå i. Det synes jeg er meget vigtigt, og samtidig fokuserer de på, at gøre tingene enkle og ikke at problematisere processen. Det er rigtig godt. Vi er dertil med hele vejen vedløbende statusmøder, som giver os mulighed for at drøfte problemstillinger undervejs.”

 Sparede administrationsomkostninger

Susanne Nielsen fortsætter: ”For mig handler det om at hjælpe regionen med at spare administrationsomkostninger og gøre det nemmere og mere tilfredsstillende for hospitalspersonalet at gøre en hospitalspatient til en hjemmepatient. Behovet for dette er stigende i disse år, fordi vi får flere og flere hjemmepatienter. Mit ønske er, at systemet bliver lige så nemt og intuitivt at bruge som MobilePay, og at personalet på hospitalerne vil få en reel lettelse i arbejdsgangen i et mere sikkert system.”