Salgs -og produktoverblik

Salgs- og produktions overblik er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at drive en effektiv og succesfuld drift. Det er vigtigt at have et klart og præcist overblik over både salgs- og produktionsprocesserne for at opnå en optimal forretningsperformance.

Pris ekskl. moms

35.000,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

4-6 uger i alt

Fase 1 i etablerings forløbet koster altid 9.995,- Derefter kan du se første resultat af rapporterne, hvor du kan vælge om du vil gå videre eller ej.

Fuldt overblik

Vi har tilpasset vores rapporter, så de rammer deres målgruppe. Alle sider i rapporterne tager udgangspunkt i den dagsorden, man har for opfølgning.

Optimeret planlægning:

Et omfattende overblik over salgs- og produktionsaktiviteterne giver virksomheden mulighed for at planlægge og koordinere ressourcer og arbejdskraft mere effektivt. Ved at have en klar forståelse af, hvilke produkter der er i efterspørgsel, og hvordan produktionskapaciteten kan imødekomme denne efterspørgsel, kan virksomheden undgå produktionsflaskehalse og sikre, at der er tilstrækkelig lagerbeholdning til at opfylde kundernes behov.

Bedre kundeservice:

Et godt salgs- og produktions overblik muliggør en mere præcis og pålidelig forudsætning af leveringstider og kundeservice. Ved at have en klar forståelse af produktionsprocessen kan virksomheden give realistiske leveringstider og undgå skuffede kunder. Dette forbedrer virksomhedens omdømme og kundetilfredshed, hvilket kan føre til gentagne køb og positiv mund-til-mund-anbefaling.

Omkostningsstyring:

Et effektivt salgs- og produktions overblik hjælper virksomheden med at identificere områder, hvor omkostningerne kan reduceres og effektiviteten forbedres. Ved at analysere produktionsprocessen og identificere flaskehalse eller ineffektive arbejdsgange kan virksomheden tage proaktive skridt til at optimere produktionsomkostningerne. Dette kan omfatte alt fra at reducere spild og affald til at identificere muligheder for automatisering og brug af avancerede teknologier.

Forbedret beslutningstagning:

Et holistisk overblik over både salgs- og produktionsaktiviteterne giver ledelsen mulighed for at træffe bedre og mere informerede beslutninger. Ved at have adgang til nøjagtige og opdaterede data kan virksomheden identificere tendenser, mønstre og muligheder for forbedring. Dette gør det muligt for ledelsen at træffe strategiske beslutninger baseret på fakta og prognoser, hvilket kan styrke virksomhedens konkurrenceevne og langsigtede vækst.

ker at have fokus på for at følge udviklingen. Det kan være alt fra råvarepriser, softwareomkostninger og lønninger. Vi har modellen, og du kender din forretning.

Pris

Finans rapporteringer tilpasses jeres forretning. Kontoplaner mappes. Farver, benævnelser og definition af DB og DG tilpasses.

Vi tager derfor udgangspunkt i data baseret på standard økonomisystemer.

Projektet laves i 2 faser.

I fase 1 sætter vi integrationerne op, og får styr på data og modellerne. Derefter afholdes der en fælles workshop, hvor løsningen tilpasses. Lever vores løsning ikke op til det forventede ved at data ikke var som forventet eller I ikke tror på Virkplans løsning, kan der stoppes efter fase 1.

Fase 1 koster 9.995,-.

I fase 2 bygger vi selve løsningen og alle visualiseringer. Prisen for den tilbudte løsning er fast og koster 35.000,-.

Samlet koster hele løsningen 44.995,- og har derefter en abonnementspris på 3.495,-

Når vores standard løsning er implementeret og I har arbejdet med den i et stykke tid, kan det give menig at tale om ydereligere behov og ønsker. Det er en god ide at få kendskab til løsningen, inden man laver ændringer og nyudviklinger. Derfor anbefaler vi denne model.

Skal der benyttes flere løsninger fra Virkplan, finder vi en god pris for dette. Som udgangspunkt gives der 50% rabat på de efterfølende løsninger.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Hvilke kunder køber hvad og for hvor meget

Overblik over dine kunders køb. Både hvad og hvor meget der købes, men også hvem der har solgt hvad.