Rapportering for transportbranchen

Fuldt forretningsoverblik over forretningen opdelt i afdelinger, kunder og vognregnskab

Pris ekskl. moms

59.995,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

4-6 uger

Alle priser er ekskl. moms og der betales 1 måned forud. Der er ingen binding.

Finansrapportering

Finansrapportering der giver et fuldt overblik over hvordan omsætningen følger indtjeningen og budgettet. Hvem er de største kunder, og hvordan fordeler salg, dækningsbidrag og omsætning sig, set i forhold til samme periode sidste år?

Resultatopgørelsen viser både hele kontoplanen og kan tilpasses jeres behov. Alle tal kan holdes op mod budget og samme periode sidste år.

Vi fokuserer på de vigtigste omkostningsdrivere i jeres virksomhed. Som med KPI'er er det vigtigt at udvælge, hvilke drivere man ønsker at have fokus på for at følge udviklingen. Det kan være alt fra råvarepriser, softwareomkostninger og lønninger. Vi har modellen, og du kender din forretning.

Finansrapportering opdeles ligeledes per afdeling og i vognregnskaber. Det giver den detaljeringsgrad som man har behov for i transport branchen.

Pris

Finans rapporteringer tilpasses jeres forretning. Kontoplaner mappes. Farver, benævnelser og definition af DB og DG tilpasses.

Vi tager derfor udgangspunkt i data baseret på standard økonomisystemer.

Som udgangspunkt dækker løsningen Business Central, C5, Navision, Axapta, e-conomic, Dinero og Uniconta.

Projektet laves i 2 faser.

I fase 1 sætter vi integrationerne op, og får styr på data og modellerne. Derefter afholdes der en fælles workshop, hvor løsningen tilpasses. Lever vores løsning ikke op til det forventede ved at data ikke var som forventet eller I ikke tror på Virkplans løsning, kan der stoppes efter fase 1.

Fase 1 koster 9.995,-.

I fase 2 bygger vi selve løsningen og alle visualiseringer.

Når vores standard løsning er implementeret og I har arbejdet med den i et stykke tid, kan det give menig at tale om ydereligere behov og ønsker. Det er en god ide at få kendskab til løsningen, inden man laver ændringer og nyudviklinger. Derfor anbefaler vi denne model.

Skal der benyttes flere løsninger fra Virkplan, finder vi en god pris for dette. Som udgangspunkt gives der 50% rabat på de efterfølende løsninger.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Dashboard

Dashboard med udvalgte KPI tal. Det er som ofte her løsningen starter og hvor man får et umiddelbart overblik over forretningens sundhed.

Ved alle visualiseringer kan man højreklikke og komme til detalje visningen for det enkelte måltal.

Finansoverblik

Detaljeret visning af resultatopgørelsen holdt op mod budget, forecast og sidste år samme perdiode.

Resultatopgørelse

Rapporten viser en overordnet oversigt over dine indtægter, omkostninger og resultat før skat. Dette giver dig et hurtigt overblik over din virksomheds økonomiske præstation. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste tilgængelige data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at udforske de forskellige komponenter i din resultatopgørelse. Du kan analysere dine indtægter efter kategorier som salg af varer eller tjenesteydelser, royaltyindtægter eller andre indtægter. På samme måde kan du analysere dine omkostninger efter kategorier som råvarer, lønninger og driftsomkostninger. Dette hjælper dig med at identificere de vigtigste drivkræfter bag din indtjening og omkostninger.

Detaljevisning for finansrapportering

Ved at højreklikke på visualiseringerne i finansrapporteringen, kommer man til detalje visninger for det valgte element.