Forretningsoverblik og CO2 for Rejsebranchen

Indsamling af finans og rejsedata for visning af komplet finansoversigt samt fortjeneste og klimabelastning pr rejse.

Pris ekskl. moms

65.000,-

Abonnement

3.995,-

Tidsestimat

5-7 uger

Alle priser er ekskl. moms og der betales 1 måned forud. Der er ingen binding.

Finansrapportering

Finansrapportering der giver et fuldt overblik over hvordan omsætningen følger indtjeningen og budgettet. Hvem er de største kunder, og hvordan fordeler salg, dækningsbidrag og omsætning sig, set i forhold til samme periode sidste år?

Resultatopgørelsen viser både hele kontoplanen og kan tilpasses jeres behov. Alle tal kan holdes op mod budget og samme periode sidste år.

Vi fokuserer på de vigtigste omkostningsdrivere i jeres virksomhed. Som med KPI'er er det vigtigt at udvælge, hvilke drivere man ønsker at have fokus på for at følge udviklingen. Det kan være alt fra råvarepriser, softwareomkostninger og lønninger. Vi har modellen, og du kender din forretning.

Rejse og transportoverblik inkl. CO2 rapportering

Få overblik over alle rejser og ture. Vi viser reelle omkostninger og dækningsbidrag pr. rejse og kunde, således at det er tydeligt hvor og på hvad der tjenes penge.

Fokus på daglig omsætning, sætter fokus på at få solgt flere rejser.

CO2 beregnes i samarbejde med jer. I mange tilfælde kan nøgle tal hentes fra operatøren, og i andre tilfælde benyttes branchespecifikke nøgletal.

Resultatet er et samlet overblik over CO2 belastningen for alle rejser og ture.

Pris

Finans rapporteringer tilpasses jeres forretning. Kontoplaner mappes. Farver, benævnelser og definition af DB og DG tilpasses.

Vi tager derfor udgangspunkt i data baseret på standard økonomisystemer.

Som udgangspunkt dækker løsningen Business Central, Navision, Axapta, e-conomic, Dinero og Uniconta.

Forbrugsdata kan hentes fra bookingløsninger som Amadeus inden for rejsebranchen.

Projektet laves i 2 faser.

I fase 1 sætter vi integrationerne op, og får styr på data og modellerne. Derefter afholdes der en fælles workshop, hvor løsningen tilpasses. Lever vores løsning ikke op til det forventede ved at data ikke var som forventet eller I ikke tror på Virkplans løsning, kan der stoppes efter fase 1.

Fase 1 koster 9.995,-.

I fase 2 bygger vi selve løsningen og alle visualiseringer.

Når vores standard løsning er implementeret og I har arbejdet med den i et stykke tid, kan det give menig at tale om ydereligere behov og ønsker. Det er en god ide at få kendskab til løsningen, inden man laver ændringer og nyudviklinger. Derfor anbefaler vi denne model.

Skal der benyttes flere løsninger fra Virkplan, finder vi en god pris for dette. Som udgangspunkt gives der 50% rabat på de efterfølende løsninger.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Dashboard

Dashboard med udvalgte KPI tal. Det er som ofte her løsningen starter og hvor man får et umiddelbart overblik over forretningens sundhed.

Ved alle visualiseringer kan man højreklikke og komme til detalje visningen for det enkelte måltal.

Finansoverblik

Detaljeret visning af resultatopgørelsen holdt op mod budget, forecast og sidste år samme perdiode.

Bestyrelsesrapport

Tilpasses resultatopgørelse der kun viser lukkede måneder. Formålet er at have en tilpasset rapport med de fokusmål og resultater der skal deles med en bestyrelse.

Overblik over rejser og ture

Udvalgte konti til brug for månedlig visning. Alle tal vist i forhold til budget og sidste år samme periode.

Faktureret beløb pr projekt

Omsætning opdelt pr. projekt og projektansvarlig. Herved er det let at se udviklingen i omsætning pr. afdeling eller projekt.

CO2 overblik

Overbliksbillede over antal ture og rejser, samt hvilken CO2 belastning der er for disse.

Alle visninger bliver tilpasset jeres branche - da der er stor forskel fra rejsebranchen og transportbranchens behov. Data er dog som udgangspunkt de samme.