CleanManager - e-conomic. Færdig BI rapportering

Overblik over forretningen med data fra CleanManager og e-conomic - Alt lavet færdigt i et miljø.

Pris ekskl. moms

19.995,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

2-3 uger

Prisen tager udgangspunkt i standard brug af CleanManager og e-conomic.

Der skabes et komplet overblik over hele din forretning.

Helt færdig løsning til rengøringsbranchen hvor fokus er på timer og kunder - baseret på CleanManager og e-conomic data.

Løsningen indeholder fuld finansrapportering med resultatopgørelse og overblik over kunder.

Løsningen indeholder også overblik over timer og effektivitet.

Alt sammen lavet helt færdigt og klar til brug.

Ved standard brug af CleanManager og e-conomic er prisen 19.995,- for opkobling og 3.495,- pr måned for abonnement.

Er der custom felter i CleanManager samt ændringer i kontoplaner, flere selskaber m.m. i e-conomic, er det en custom løsning. Her laves ændringerne efter aftale, men man skal forvente 1-2 dages arbejde.

Der er ikke nogen binding på løsningen og abonnement betales månedligt forud.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Økonomioverblik

Dashboard med de vigtigste informationer for at få overblik.

Fokus på omsætning og resultat samt udviklingen af fakturering og dækningsbidrag set over tid, samt i forhold til sidste år.

Løn og sygdom

Opgørelse af timer efter løntype. Dernæst visning af timer, løntimer, faktureret og omsætning pr. time.

Under Udvikling i arbejdstid og sygdom kan man holde udviklingen op mod sidste år, samt se det pr. ugedag.

Resultatopgørelse

Rapporten viser en overordnet oversigt over dine indtægter, omkostninger og resultat før skat. Dette giver dig et hurtigt overblik over din virksomheds økonomiske præstation. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste tilgængelige data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at udforske de forskellige komponenter i din resultatopgørelse. Du kan analysere dine indtægter efter kategorier som salg af varer eller tjenesteydelser, royaltyindtægter eller andre indtægter. På samme måde kan du analysere dine omkostninger efter kategorier som råvarer, lønninger og driftsomkostninger. Dette hjælper dig med at identificere de vigtigste drivkræfter bag din indtjening og omkostninger.

Resultatopgørelser detaljer

Eksempel på detaljeniveauet i resultatopgørelsen. Der kan indsættes alle de detaljeniveauer som datastrukturen understøtter.

Balance

Først og fremmest viser vores rapport en overordnet oversigt over din økonomiske balance. Du kan se din samlede aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et hurtigt overblik over din økonomiske sundhedstilstand. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at dykke dybere ned i din balance ved at udforske forskellige dimensioner. Du kan analysere dine aktiver og passiver efter kategorier som likvide midler, kortsigtede og langsigtede forpligtelser, materielle aktiver og immaterielle aktiver. Dette giver dig mulighed for at identificere områder, hvor der kan være behov for justeringer eller forbedringer.