Detaljeret overblik over forretning og logistikomkostninger
Aug 15, 2023

Detaljeret overblik over forretning og logistikomkostninger

GardenLife har mere end 4.000 varenumre og kunder over hele Scandinavien og Tyskland. Derfor har de brug for et detaljeret overblik over de mange transaktioner, der er hver eneste dag. Det overblik har Virkplan givet.

Om Virksomheden

GardenLifeprodukter leveres igennem et stort forhandlernet i Scandinavien og Tysklandsamt via en række web-shops. Logistikopgaven varetages af en ekstern leverandørog med mere end 4.000 varenumre og rigtig mange udleveringer hver eneste dag, erdet væsentligt at kunne spore omkostningerne til de rigtige transaktioner. GardenLifeer dertil en kompleks forretning, hvor der er brug for større gennemsigtighedomkring finans, lager, kunder, pipeline mv.

 

Abonnementsløsninget plus

”Vi havde forsøgt med en Business Intelligence løsningfor et år siden, men kom ikke i mål med leverandøren. Det er et komplekstområde, at sætte sig ind i, og derfor blev vi særligt interesserede i Virkplanpå grund af deres abonnementsbaserede løsning, hvor hele grundstrukturen erlavet. Det betød, at vi ikke skulle starte fra bunden, og det var en storfordel. Samtidig har deres konsulenter været rigtig gode til at forstå voresforretning og problemstillinger og hurtigt kunne udvikle vores individuelleløsning med rapporter og indsigter” udtaler direktør i GardenLife, Frank FaurskovHansen.

 

Prognoser9 mdr. frem giver besparelser

Haveprodukterskal bestilles hos leverandørerne ca. 9 måneder før, de skal ud i butikkerne,og det stiller store krav til, at GardenLife kan lave sikre prognoser. De kanmed Virkplan løsningen generere behovstal og få et detaljeret overblik overhistorikken på hvert enkelt produkt. Dette sammenholdt med deres viden ommarkedet gør, at de i dag kan lave langt mere sikre bestillinger end før.

 

”Deter selvsagt vanskeligt, at bestille varer i så god tid, før vi skal kunnepræsentere dem for kunderne, men med vores nye BI løsning, har vi meget størresikkerhed for, at vores sortiment bliver det rigtige, og det kan spare os mangepenge på sigt. Generelt har vi fået et meget større overblik over voresforretning og en masse indsigter, som vi ikke havde før, og så sparer det os megettid. Alle rapporter genereres i systemet og er foruddefinerede, og kræver ingenindsats fra os” fortæller Frank Faurskov Hansen.

 

Foruddefineredekunderapporter

”Enanden ting, som vi også har stor glæde af er kunderapporterne, som også erforuddefinerede. Når vi har kundemøder vil vi gerne kunne præsentere en rapportfor kunden, der viser deres totale køb, hvilke varer de køber, hvornår osv., ogdet brugte vi før lang tid på at trække ud af vores regnskabssystem og sætte opi Power Point. Det gør vi ikke mere. Vi beder bare om en rapport fra systemet” slutterFrank Faurskov Hansen.