Vil du arbejde et sted, hvor du kan bruge din kreativitet og prøve forskellige teknologier af, udleve dine ambitioner og udvikle dig – alt sammen med fokus på work/life balance?
Så er du måske vores nye softwareudvikler.

Virkplan er et et konsulenthus/startup med stor passion og mange års erfaring med business intelligence, projektledelse, processer og data. Virkplan laver BI- og dataløsninger, som skaber stor værdi hos vores kunder med det samme. Og til dét, har vi nu brug for din hjælp.

Vi startede ud i 2017 og prioriterer kreativ problemløsning, åben kommunikation og et fladt hierarki. Så her har du virkelig mulighed for at øge din indflydelse og være med til at bygge noget op sammen med os.

Hvem er du?
Du går op i dit håndværk, er nysgerrig og holder dig opdateret på dit felt. Du er selvstændig og trives med ansvar. Du går op i at det, du laver, er i orden. Du kommer til at arbejde med:

• Primært Microsoft teknologier – .NET Core / C# ’
• Mulighed for at lege med nye teknologier som Blazor og Flutter

Derudover er erfaring med Angular og Azure et plus.

Der bliver altid kastet nye gode ideer i luften under team møderne

Om jobbet
Blandt dine kommende kolleger finder du et team af erfarne specialister og yngre, håndplukkede talenter, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Du bliver en del af et agilt udviklingsmiljø og får stor mulighed for at sætte dit præg på udviklingen hos os.
Jobbet består primært af udviklingsopgaver i både frontend og backend. Men supportopgaver vil også være en del af jobbet, så her er det vigtigt, at du trives i denne rolle, er lyttende og løsningsorienteret.

God work-life balance
Work-life balance er et yderst fortærsket begreb, men konceptet er reelt nok. Derfor har vi et godt sammenhold på kontoret, fleksible arbejdstider, kontorgolf, alle de gode k’er (kaffemaskine, kontorsnacks og køleskab), en arbejdsplads tæt på offentlig transport og en god frokostordning.
For vi går op i, at man har det godt, når man går på arbejde – det er den eneste holdbare måde at udvikle software på.

Ansøgning og ansættelse

Opstart er hurtigst mulig og løn aftales efter kvalifikationer. Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peter på (+45) 24 69 67 69.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV og eventuelle udtalelser på peter@virkplan.dk. Send det gerne så hurtigt som muligt og allersenest d. 31. marts 2020.

Årsregnskabet i trykt form på papir og som BI-løsning. Her på en computerskærm med et fint dashboard overblik.

Har du en plan for, hvordan årsregnskabet i din virksomhed skal præsenteres?

Sæsonen for årsrapporter nærmer sig og flere regnskaber bliver flittigt indberettet til CVR-registreret her i den kommende tid. Mange lægger i forvejen et stort arbejde i og mange ressourcer i at få formalia til årsregnskabet gjort klar. Alligevel går de fleste, trykte årsregnskaber en trist skæbne i møde og ender i modtagerens papirkurv eller som støvsamler på hylden.

Men hvad nu hvis man kunne gøre det lidt smartere? Hvis man slap for at gøre det år efter år og om og om igen. Hvis man havde en live-opdateret version af årsregnskabet, der selv hev data ind fra økonomisystemet?

Med PilotBI kan du gøre lige præcis dét. Vi har hjulpet andre virksomheder med at forvandle årsregnskabet fra en anonym revisorfortælling i en hengemt skuffe til et fuldkomment transparent, live-opdateret dashboard, der kan deles med alle dem, du ønsker.

Hvis din virksomhed hører til den type af virksomheder, der hvert år sætter rigtig mange ressourcer af til årsregnskabet, så kan du også forvente en kæmpe besparelse i tid og penge. Du kan vinke farvel til de 20-25 forskellige Excel ark, der skal opdateres og samles og de 1-2 måneders arbejde, hele opgaven tager. De 3-5 medarbejdere du har ansat til opgaven, kan bruge deres tid mere fornuftigt og kigge på andre, mere rentable, aspekter af din virksomhed. Og i stedet kan du kigge på en BI-løsning, der har tjent sig selv ind på måned nr. 2, kører helt automatisk, hele tiden er opdateret og som kan deles med alle relevante medarbejdere og ledere.

Vil du gerne have syn for sagen?

Så tag en snak med Peter (+45) 24 69 67 69) om, hvordan en digital løsning som PilotBI kan gøre økonomirapporteringen i din virksomhed tusind gange lettere og mere effektiv.

Business Intelligence i ikoner. Viser dataudtræk, mål, planlægning, strategi, indsigt, rapportering og succes.

Når BI bruges rigtigt, er det muligt at optimere hele forretningen, øge sine konkurrencefordele og virksomhedens generelle indtjening. I denne artikel kommer vi ind på tre måder, hvorpå du kan gøre netop det med Business Intelligence.

 

1. Bedre driftseffektivitet med hurtigere og mere nøjagtig rapportering

Økonomirapportering, dataudtræk, -modellering og -strukturering er for nogle virksomheder en tung opgave, der kan tage op til flere timer og som også kræver ekstra bemanding. Men med Business Intelligence er den tid ovre.
Når du tilslutter alle dine datakilder til en BI-platform, får du et klart overblik over alle dine data og markedsføringsindsats samlet ét sted. Der er heller ikke behov for yderligere medarbejdere, så du sparer også på rekrutteringsfronten.

Men lad os tage et konkret eksempel fra en større dansk virksomhed. Her sad der tre-fem medarbejdere, der var ansvarlige for at lave hele virksomhedens økonomirapportering. De lavede 17 excelark med 13 faner sendt ud til 79 ledere. Halvanden måned tog det dem, før alt data var sammenlagt.

Virkplan kom på opgaven og trak data ud af deres økonomisystem. I tre dage byggede vi på den nye ledelsesrapportering. Den løsning, der kører hos dem nu, gav de 50.000 kr. for. Den live-opdateres til alle 79 ledere på PilotBI og så er den tjent hjem i måned to.
Men vigtigst af alt, så er det den mest nøjagtige rapportering, du overhovedet kan få. Nemlig rapportering i realtid. Det leder os videre til:

 

2. Forbedret datakvalitet afføder bedre forretningsbeslutninger

Automatiserede og mere effektive rapporteringer, betyder også, at du kan bruge dine data på en bedre måde. Din virksomheds vigtige beslutningstagere behøver ikke at tage beslutninger til i morgen, baseret på sidste måneds gamle data. Eller prøve at finde frem til sandheden ved at sammenligne forskellige udgaver af excel-ark. Eller endnu værre – tage vigtige beslutninger alene baseret på deres mavefornemmelser.

Når du udelukker manuel sortering og rensning af data, så reducerer du også marginen for menneskelige fejl. Du undgår fejlindtastninger og du undgår gamle versioner. Du kan se hele forretningen i realtid.

  • Hvordan går det?
  • Hvor mange salg laver vi?
  • Antal møder?
  • Hvor meget sygefravær har vi?
  • Hvor meget belastning på medarbejdere?

Det er svarene på disse, du gør klogt i at lede ud fra. Du får en stærkere datakvalitet, som du med ro i maven kan basere sunde forretningsbeslutninger på. Datadrevet ledelse handler nemlig om at træffe de rigtige beslutninger, men i den grad også om at få det bedste ud af sine medarbejdere ud fra et positivt approach. Mange af de rigtige beslutninger skal tidsnok føre til en sundere bundlinje.

 

3. Øget ROI gennem bedre investeringer

Med nye og nøjagtige data bliver din forretning også bedre til at forudse slagets gang. Dit salgs- og marketingteam kan identificere deres kunders rejse mere nøjagtigt og kan tilpasse deres digitale kampagner. Din økonomiafdeling kan fordele budgetter på muligheder, der bliver vurderet som værende mere rentable, så du bedre undgår udgifter til områder, der giver ringe eller ingen afkast.
Business Intelligence as a service bliver også mere synligt, nu hvor det er lettere tilgængeligt for alle. Flere afdelinger får adgang til deres eget data og BI-system og klarer selv rapporteringer. Og BI-systemet er også tilgængeligt på mobil, så rapporteringen kan tilgås overalt – så længe der ellers er en internetforbindelse.

De ovennævnte faktorer bidrager til større indtægter gennem reducerede omkostninger på eksempelvis områder som drifts- og medarbejdereffektivitet.
Når din virksomhed bliver mindre afhængighed af analytikere, undgår du flaskehalssituationer i rapporteringsprocessen. Det giver din virksomhed mulighed for at bevæge sig i et helt andet tempo, så I kan bibeholde jeres konkurrencemæssige fordele.

Er du stadig i tvivl om, hvad BI specifikt kan gøre for dig og din virksomhed?

Så tag fat i Peter Jul Jakobsen på (+45) 24 69 67 69. Vi viser dig også gladeligt, hvordan du med interaktive visualiseringer bliver i stand til at træffe hurtigere beslutninger på et informeret grundlag.

Velkommen til Anne Mette Møller

Vi vil gerne præsentere det nyeste medlem af vores lille, men hurtigt voksende Virkplan familie. Anne Mette Møller er vores nye markedschef og har mere end 30 års praktisk erfaring med strategisk og datadrevet ledelse i offentlige og private virksomheder. Hun kommer primært til at arbejde med forretnings rådgivning og udvikling af PilotBI- og QGIS-løsninger. Anne Mette har haft sin gang på kontoret de sidste par måneder, og har allerede gang i en masse spændende ting. Kontakt hende endelig for en snak på .

Anne Mette er markedschef og arbejder med forretningsudviking og udvikling af PilotBI- og QGIS-løsninger.

DEN SKULTE KANAL
Visualisering og måling af borgerbetjening i kommuner

Virkplan har spændende projekter i kommunerne med at synliggøre og måle kvaliteten af borgerbetjening, i første omgang for telefonkanalen. Kommunerne bliver med Virkplans analyser og værktøjer i stand til at se, hvor der er prima betjening og hvor der er problemer.  Vi assisterer med at synliggøre, hvor teknologien kan bruges til at afhjælpe daglige problemer med manglende respons, så kommunerne bliver i stand til at forbedre kvaliteten af borgerbetjening samtidig med at tage hensyn til arbejdsrelationer mellem afdelinger og medarbejdere.

Kanalstrategi

Det offentlige har siden kommunalreformen i 2007 arbejdet intenst med at få vendt borgerbetjeningen ind på de digitale selvbetjeningsplatforme – til gavn for både borgere og kommuner. Selvbetjening er god til de mange standard-forespørgsler, men der er stadig en vigtig del af kontakten mellem borgere og kommune, som kræver sagsbehandling og menneskelig kontakt.

Kommunikationsbureauet BjergK udgav en mini-undersøgelse i 2014, hvor borgeres tilfredshed og brug af kanaler i kommunikationen med kommunen blev undersøgt. Den viste, at borgere bruger mange forskellige kanaler i et enkelt sagsforløb (fremmøde, skriftlig kommunikation, telefon, selvbetjening) alt efter hvilket formål, der er med kommunikationen på det bestemte tidspunkt. Den viste også, at telefonkanalen er særligt brugbar i tre situationer: (1)  når henvendelsen er akut – min mor er blevet indlagt, hvordan skal jeg forholde mig? (2) når det drejer sig om at få hurtigt svar på en konkret henvendelse – hvor langt er min byggesag kommet? eller (3) når det har en betydning at få et menneske i tale, men transporten ind til kommunen er vanskelig.

Andre undersøgelser har vist, at telefonkanalen er den mest effektive kanal efter digital selvbetjening. Der er altså god grund til at kommunerne i stigende grad er blevet opmærksomme på telefonkanalens styrker. Når Virkplan taler med kommuner er det også tydeligt, at telefoni er ’den skjulte kanal’ – hvor der igennem mange år har været stor opmærksomhed på digital selvbetjening og fysisk fremmøde i Borgerservice, så er der slet ikke i samme omfang opgørelser på, hvordan telefoner bliver besvaret bredt i organisationen.

I første omgang fokus på telefonkanalen

Kvaliteten af telefonbetjeningen synliggøres ved at tage data fra den (eller de) underliggende telefonplatform(e) og omsætte data til vedkommende mål/KPI:

  • Hvordan er svar-procenten, når der ringes ind til min afdeling? Hvor mange henvendelser går i optaget, telefonsvarer eller bliver ikke besvaret?
  • Hvor mange kald er interne, hvor mange eksterne? Hvor mange er viderestillet fra hovednummer eller andre afdelinger?
  • I hvor høj grad får en borger kontakt på samme arbejdsdag, når hun har ringet til min afdeling?
  • Hvordan er døgnprofilen og uge/måneds-profilen for opkald til min afdeling?

Konkrete målinger løfter diskussionen. Vi oplever i processen sammen med kommunerne, at forvaltningerne bliver begejstrede, når der kommer tal på bordet, så man konkret kan forholde sig til belastning, fordeling på arbejdsdagen og svar-procenter. Virkplans tilgang gør, at det ikke kun er de højt-profilerede numre, der kommer statistik på (hvor der er etableret afdelingsnumre) – der kommer statistik på alle telefonnumre, også hvor henvendelserne går direkte til medarbejdertelefoner.

FAKTABOKS

Man bliver hyppigt overrasket over, hvor mange kald der går internt mellem kolleger i kommunen – det ligger typisk på over 50% af alle kald. Kommunen selv er kommunens største arbejdsplads!

Næsten alle kommuner har prøvet at fået lavet ghost calls, hvor et bureau ringer ind henover nogle få uger og noterer, om kaldet bliver besvaret. Men en total statistik over alle kald til kommunen er et meget kraftigere værktøj – det er de reelle borger- og kollegakald, der måles på. Virkplan understøtter, at målinger opsamles i et dynamisk setup, så udviklingen hele tiden kan følges i takt med nye data sendes ind.

Ikke kun kommuner – ikke kun telefoni

Vi ser det som en begyndelse på at arbejde mere generelt med måling af kanalbrug for kunde- og borgerhenvendelser til offentlige og private virksomheder. Vi kan med vores kundetilpassede tilgang arbejde med analyser på tværs af kanaler, og altså følge kunders henvendelser på de digitale platforme, sociale medier, NemPost, fysisk fremmøde og telefoniske henvendelser.

Henvendelse vedr. ovenstående:
Peter Jul Jakobsen • (+45) 24 69 67 69
Anne Mette Møller • (+45) 27 90 30 44

Reception

Virkplan er en lille konsulentvirksomhed med speciale i Business Intelligence samt projekt- og forandringsledelse indenfor IT. De har store planer for fremtiden, og på det seneste er det gået stærkt.

Den 14. juni 2019 holdt Virkplan reception i deres lokaler i Århus C. Både venner og familie samt kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser kiggede forbi det lille kontor i midtbyen til en festlig eftermiddag, som både bød på høj solskin og regnskyl.

Der blev drukket hjemmebrygget fadøl, lemonade og cocktails og nydt mad fra The Food Company, som havde lavet en fremragende buffet med bl.a. mini hotdogs, sliders, vietnamesiske baos og karamelliserede popcorn. Alt i alt et gennemført og hyggeligt arrangement, hvor der både var tid til hyggesnak og networking.

Reception hos Virkplan med lemonade, karameliserede popcorn, mm.

Nye medarbejdere

Årsagerne til fejringen var mange. Den lille virksomhed har netop fejret sin 2-års fødselsdag, og er i den periode vokset fra 2 til 5 medarbejdere.

Senest er Andrea Høgh-Pedersen kommet til som markedskoordinator, og står nu for at koordinere marketingindsatsen i virksomheden. Der kommer derfor en mere målrettet indsats på den online tilstedeværelse med bl.a. mere aktivitet på sociale medier samt en helt ny hjemmeside og visuel identitet. Derudover kommer der også til at blive holdt flere kurser og foredrag.

Peter Halkjær Kragelund er også nytilkommen og er nyeste partner i Virkplan. I dagligdagen fungerer han som seniorkonsulent og IT-projektleder, og har allerede gang i spændende projekter med bl.a. projektledelse af et auktionssite til E-sport og GDPR analyse ved NRGI.

PilotBI 2.0 er nu i luften

Derudover er virksomheden vokset ud af lokalerne på kvisten og rykket i kælderen på Ny Banegårdsgade 48, hvor der nu er plads til både mødelokale, de nye medarbejdere og et lille spil golf. Virkplan har også været i gang med at udvikle på deres Business Intelligence system PilotBI og har netop lanceret version 2.0. Den nye version byder på et helt nyt og moderne design samt en forbedret mobiloplevelse, hvor du kan følge med i dine data, mens du er på farten. Det er nu også muligt med single sign-on mod virksomhedens eget active directory (AD), samt tilføjet brugergrupper for lettere at håndtere rettigheder og adgange til rapporter.

I efteråret er der også lagt op til spændende tiltag, både hvad angår PilotBI, marketing og  samarbejder. Vi glæder os til at fortælle mere om det hele. Vil du være sikker på at være opdateret på nyheder, artikler, tips og tricks, mm. så følg os på LinkedIn.

Her ses de to nyeste medarbejdere hos Virkplan. Andrea er markedskoordinator og Peter er seniorkonsulent.