Et stort velkommen til Lars Taagaard Christiansen

Mød vores nye seniorkonsulent og partner i Virkplan familien, Lars Taagaard Christiansen. En kompetent herre med 18 års erfaring indenfor økonomistyring og Business Intelligence.

Interviewer: Nu har jeg jo været inde og snuse lidt på din LinkedIn og har kunne se, at du bl.a. har haft din egen BI-virksomhed og har godt 18 års erfaring med økonomistyring, business Intelligence og konsulentrollen. Men vil du ikke fortælle lidt om dig selv og din baggrund med egne ord?

Jo, jeg er egentlig økonomiuddannet. Jeg har altid godt kunne lide tal og data. Og så har jeg haft en længere karriere som økonomichef, tidligere også som business controller, i forskellige danske virksomheder. De sidste 3 år har jeg arbejdet som selvstændig med business intelligence og primært Power BI. Og på den måde var det naturligt for mig at komme med i Virkplan; vi har et godt match sammen og jeg kan understøtte dem med en finansiel indgang til markedet.

“En af mine styrker er at udfordre det bestående. Og kigge på hvor bliver der brugt mest tid og hvor er det, vi skaber værdi. For tit er det ikke samme sted.”

Og så prøve at få de to ting til at flytte sig lidt, så vi bruger mere tid på det, der skaber værdi. Det er automatisering nøglen til. Der er jo ofte en grund til at folk bruger meget tid på at tjekke data og flytte tal rundt – det er som regel fordi dataregistreringen ikke er i orden eller at man ikke har et datawarehouse.

Typisk så er jeg kommet ind i en eksisterende organisation, hvor jeg bruger den første tid på at forstå de processer, der er og se hvordan de kan optimeres. Oftest bruger man meget tid på manuelt at sidde og lave rapporter og opdatere data. I en controller afdeling f.eks. er tiden bedre brugt på – i stedet for at sidde og bruge tid på, at tjekke om tallene er rigtige – at få lavet en proces hvor vi ved, med sikkerhed, at tallene er rigtige. I stort set alle de virksomheder, jeg har været i, har jeg været med til at få ryddet op i data og sørge for at processerne bliver automatiserede i stedet.

Så noget af det jeg overordnet har arbejdet meget med, har været at få ryddet op i data og få automatiseret meget af det, som egentlig tit foregår manuelt. Hvordan kan vi bedre bruge noget tid på at være værdiskabende – fremfor bare at sidde og flytte rundt på tal? Så vi kan bruge vores analytiske evner på at skabe mere værdi for virksomheden og være en reel business partner.

Jeg er meget forandringsglad. Også lidt utålmodig nogle gange. Og jeg har brug for at der skal ske noget.

“Det motiverer mig at forandre ting. Ikke forandring bare for forandringens skyld, men for at gøre tingene bedre.”

Hvis man er kommet dertil, hvor det jeg arbejder med, egentlig ikke kan gøres bedre, hvis der ikke er et ekstra mål med indsatsen, så er jeg egentlig på vej videre. Og af samme grund er denne her stilling som senior konsulent et godt match.

Interviewer: Hvad kendte du til Virkplan? Og hvordan kom det i stand, at du skulle være partner?

Jamen jeg kom egentlig til at kende Virkplan, fordi vi havde en kunde i min virksomhed, der kunne bruge deres kompetencer med PilotBI. Hvor vi kunne se, at det var et rigtig godt match at bruge PilotBI på den kunde.

Pilot BI er et virkeligt spændende produkt som jeg – i en tidligere rolle – selv ville have elsket at have haft som en løsning på nogle udfordringer.

Ja, jamen lad os dykke lidt mere ned i det. Hvad ser du af muligheder med PilotBI?

Pilot BI er en BI platform, som visualiserer virksomhedens vigtigste data på tværs af platforme. Det er en skræddersyet løsning, som via vores Microsoft-enablede platform kan have et færdigt produkt klar på få dage. Dét at det er en eksisterende platform betyder for kunden, at vi ikke skal til at lave alting fra scratch. Det er simpelthen value for Money.

Jeg tror, man kommer langt med sådan en plugn’play løsning, som PilotBI er. Ikke mindst til mindre virksomheder og mellemstore virksomheder, som jo ikke har en million og kaste efter et BI-projekt.

Hvordan ser du fremtiden for business intelligence – nye teknologier, muligheder og udfordringer?

Jeg tror, at en af udfordringerne indenfor business intelligence er, at det ikke er seamless. Det er sådan set ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre i dag, men det er tit noget, der ikke bliver gjort. Du er stadigvæk inde og skal tage stilling til, at det her kommer fra det ene og det andet system. I stedet for at man gør det helt system-uafhængigt.

Der er jo mange kuldsejlede BI-projekter rundtomkring, fordi det enten ikke er nemt eller tilgængeligt nok. Eller relevant nok.

“Det er lidt ligesom, at se sin farmor med en ny fjernbetjening… Der skal være fokus på brugervenligheden.”

Hvornår skal der være self-service og hvornår skal der ikke være self-service? Hvis du sidder i marketing, skal du ikke være ekspert i, hvordan du bruger et BI-værktøj. Det skal bare være nemt. Det skal man tage aktiv stilling til i designet.

For ellers bliver det bare en forvirrende oplevelse. Og en diskussion om, jamen, kan man i det hele taget stole på data? Det ser man jo stadigvæk i mange virksomheder rundtomkring – den her “Jamen ovre i salg har de det her data. Men i økonomi har de den her data. Og det er ikke det samme.” Og det er så fordi de kigger på brutto ovre i salg og i økonomi kigger de på netto. Plus der er en dags forsinkelse, fordi det er ikke kommet ind i datawarehouset endnu, og så bliver der snakket forbi hinanden. Og så går ledermøderne med at snakke om, hvem har de rigtige data i stedet for at snakke om, hvad gør vi ved udfordringerne.

Man ser også tit et hav af rapporter og KPI’er. At der typisk heller ikke er skrevet nogen definition på KPI’erne eller der er nogle små forskelle i dem, så det pludseligt bliver svært at forstå, hvad det helt præcist er.

Der tror jeg i stedet, at det er vigtigt, at man finder ud af,

“hvad er egentlig essensen af den her virksomhed og definerer nogle få, gode KPI’er. I de fleste virksomheder kan du jo se, hvordan det går bare ved at måle på 5-6 KPI’er. Dem skal du så til gengæld have fuldstændig styr på. Og så er det de 5-6 KPI’er, som hele virksomheden kigger og bruger til at optimere.”

Så kan man selvfølgelig snakke en masse om Robotics og Machine Learning og de andre begreber, men det er jo i virkeligheden slet ikke der, hvor langt de fleste virksomheder er i dag. At de har brug for det. De vil bare gerne have nogle troværdige, friske, og opdaterede tal, som de kan stole på.

Henvendelse vedr. ovenstående:

Kontakt:
Lars Taagaard Christiansen • (+45) 42 78 84 48
Peter Jul Jakobsen • (+45) 24 69 67 69

Grafik af myter om BI. En lup, der viser et billede af hænder på tastetur og ikoner fra dashboards.

‘BI-software kan ikke betale sig for små og mellemstore virksomheder’

At udvikle strategier og beslutninger baseret på analyserede data er på ingen måde forbeholdt store virksomheder. Heller ikke at optimere og forbedre sine forretningsprocesser. Det kan være lige så relevant som mindre virksomhed at analysere på kundeordrer, administrere lagerbeholdning/produktion eller evaluere performance på salgsteamet. Det er en måde at beskytte virksomheden på mod uforudsete omkostninger eller udfordringer i driften.

 

‘Business intelligence og big data er kun egnet til bestemte brancher og områder’

Arbejdet med data kan hjælpe med at gøre processer mere effektive, identificere og reducere risici eller optimere beslutningsprocesser. Dataanalyse er dog ikke kun egnet til industri eller handel.


BI er for eksempel allerede udbredt i sundhedsvæsenet, hvor man analyserer på patientdata for at undersøge effektiviteten af forskellig medicin og behandlinger. Databehandlingen bidrager og støtter således lægerne i deres søgen efter den optimale behandling af sygdomme.
Business intelligence og dataanalyse giver mange fordele for næsten enhver datavidenskabelig virksomhed – uanset virksomhedens størrelse, branche eller eksisterende datakilder.

 

Hvilket Business Intelligence-værktøj skal du så investere i?

Vi anbefaler selvfølgelig vores værktøj, PilotBI, fordi det er cloudbaseret, skalérbart og kan udvides over tid. Derudover er der fjernadgang, så dine medarbejdere har adgang til vigtige diagrammer, grafer og forretningsdataindblik til møder, mens de rejser eller arbejder hjemmefra.

Men hvilket værktøj, der er det rigtige for dig, afhænger af, hvordan du planlægger at bruge business intelligence og analyse samt hvordan din virksomhed ser ud og hvilke andre behov, du har. Og til det er du også mere end velkommen til at hive fat i Virkplan og spørge dig til råds.

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

Grafik af myter om BI. En lup og et tastetur med en tast, hvor der står Business Intelligence på.

Når der skal træffes centrale beslutninger for din virksomhed, kan det være svært, hvis du ikke har forretningsdataen til at understøtte dine valg. Det gør, at flere virksomhedsejere har fået øjnene op for business intelligence – for at kunne reagere hurtigere og følge med eller helt overgå konkurrencen. Alligevel er der stadig nogle myter om BI, der får mange virksomheder til at tøve med at kaste sig ud i disciplinen. Vi har taget et nærmere kig på et par af dem. 

Hvis du har en stor virksomhed med flere ejere eller investorer bag, bestyrelsesmedlemmer eller andre ledere, er efterspørgslen efter data sikkert ikke ukendt for dig. De spørger måske, hvordan det går med forretningen, om du rammer tallene, eller hvor mange salg du har foretaget i en given uge. Behovet for information er heller ikke ligefrem mindre relevant, hvis du har en mindre eller mellemstor virksomhed.

Selvom flere danske virksomheder er hoppet med på BI-bølgen, findes der stadig mange, der ikke har turde vove sig ud i disciplinen endnu. Og det er en skam. For intelligent og strategisk brug af data er altså noget, der kommet for at blive. Vi har taget et kig på nogle af de mest velbevandrede myter om BI, der forhindrer dig i at  få succes med dit projekt.

 

‘Jeg får ikke noget ud af mine analyser, hvis jeg har flere datakilder og ustruktureret information’

I lang tid blev det klassiske data warehouse betragtet som den hellige gral til indsamling af virksomhedsdata. Men det er ikke længere nødvendigt. Moderne analysesoftware kan sagtens inkludere eksterne og ustrukturerede data fra forskellige kilder (f.eks. data fra dine sociale medier, google analytics, crm system m.fl).

Og det er en ekstra vigtig faktor at tænke ind, fordi mange virksomheder alligevel får informationer fra flere kilder og gemmer data i skyen. Kombinationen af ​​strukturerede og ustrukturerede data kan afsløre utallige, helt nye relationer og giver således muligheden for at kunne undersøge alle forretningsrelevante scenarier, ganske omfattende og helt præcist.

 

‘Business intelligence er udelukkende for IT-teknikere eller dataanalytikere’

Det er klart, at der er en del tekniske processer forbundet med at få en god BI-platform op at køre optimalt. Mere bestemt de underliggende integrationer, der gør det muligt at samle og analysere dine data på tværs af databaser, systemer og applikationer.

Men det kræver ikke dybdegående ekspertise at analysere dataen. Business intelligence-værktøjer i dagtilbyder et intuitivt interface og omfattende selvbetjeningsfunktioner, som giver brugere mulighed for selv at oprette analyser, evalueringer og visualiseringer.

Derudover kan datatilgængelighed og funktioner også justeres efter roller. Den enkelte bruger får derfor kun de oplysninger, han personligt har brug for for at udføre relevante analyser.

Fordelen ved Business Intelligence er, at det effektiviserer arbejdsprocesser, rapporteringstid og reducerer spildtid. Og det er for alle i virksomheden, ikke kun de tekniske brugere.

 

‘Jo flere data, des bedre’

Der har været en udbredt antagelse om, at det eneste, der betyder noget for dataanalyse, er mængden af ​​ data – men big data er ikke altid alt. Selvom der kan gemme sig et skattekammer af potentielt relevante oplysninger i en stor datamængde, så påvirker en for stor database, datakvaliteten med inkonsekvente og ubrugelige data. Og i sidste ende hele systemets ydeevne.

Business Intelligence er heller ikke arbejdet med masser af data, men nærmere hvordan der arbejdes intelligent med data. Og her er det langt mere interessant at kigge på, om du har den rette kombination af ​data.

Hele fidusen med BI er, at du får præsenteret din data i realtid på et enkelt, overskueligt dashboard eller i en brugerdefineret rapport. Et datasæt, der udarbejdes alt efter, hvad du ønsker at se og kan tilpasses efter specifikke filtre.

Hvilket Business Intelligence-værktøj skal du så investere i?

Vi anbefaler selvfølgelig vores værktøj, PilotBI, fordi det er cloudbaseret, skalérbart og kan udvides over tid. Derudover er der fjernadgang, så dine medarbejdere har adgang til vigtige diagrammer, grafer og forretningsdataindblik til møder, mens de rejser eller arbejder hjemmefra.

Men hvilket værktøj, der er det rigtige for dig, afhænger af, hvordan du planlægger at bruge business intelligence og analyse samt hvordan din virksomhed ser ud og hvilke andre behov, du har. Og til det er du også mere end velkommen til at hive fat i Virkplan og spørge dig til råds.

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

Business Intelligence værktøjer trækker data ud af flere kildesystemer, transformerer dem til noget enklere og sætter dem ind i en ny struktur, så de er lettere for dig som slutbruger at anvende til rapportering og beslutningstagning. BI gør din virksomhed mere datadrevet, digitaliseret og automatiseret. Og der er stort set ikke den afdeling, hvor dét ikke er en fordel.

Den største årsag til at virksomheder ofte får øjnene op for BI er, at dataene ligger spredt ud over flere forskellige systemer samtidig med at det ikke er muligt at bruge den eksisterende data i den nuværende form. Der er kort og godt et stort behov for overblik og sammenhæng – to meget konkrete ting som BI kan hjælpe med.

For BI giver nemlig værdi for stort set alle afdelinger, hvilket vi har skrevet om i en række blogindlæg:

 

Salg

Business intelligence værktøjer - viser en tavle med en graf

BI kan hjælpe jer med at visualisere kunderejser fra første kontakt til efter-salg. Herudfra kan du lave bedre forecasts.

Læs mere om dette og andre forslag i salgsblogindlægget “Fyr op for sit salg”.

 

Marketing og kundeservice

BI kan hjælpe jer med at generere forretningsindsigt i jeres marketingdata, så I kan se, hvor I får udbytte af jeres investeringer.

Business intelligence værktøjer kan også hjælpe med at overvåge hver enkel kundes interaktion og effekten af den service, du giver.

Læs mere i blogindlægget “Kender du dine kunder?”, der handler om BI brugt i marketing og kundeservice.

 

Projektledelse

BI kan hjælpe med at samle alle vigtige data i et dashboard og gøre det nemt at identificere alle risici og forbedringsområder.

Læs mere i blogindlægget om projektledelse: “Er din projektstyring effektiv?”

Business intelligence værktøjer - viser en lineal, en blyant og andre ting til projektledelse

 

Produktion

BI kan hjælpe med at identificere metoder til procesforbedringer og øge effektiviteten fra operationelle områder.

Læs mere om BI i produktionsvirksomheder i blogindlægget “Gør din virksomhed konkurrencedygtig med BI.”

Business intelligence værktøjer - viser en pakke, en seddel og et kort

 

Økonomi

BI kan hjælpe med hurtigt at få overblik over virksomhedens data og træffe bedre forretningskritiskeBusiness intelligence værktøjer - viser en globus, mønter stablet og en graf beslutninger.

Læs mere om, hvordan BI kan hjælpe i økonomiafdelingen i blogindlægget “BI – en hjælpende hånd i den moderne økonomiafdeling”

 

Fra data til handling

Vil du også høre, hvordan lynhurtig og kontinuerlig adgang til forretningsdata kan gøre livet lettere i din virksomhed?

Hvordan BI kan hjælpe jer med de konkrete udfordringer og problematikker, I har i din virksomhed?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

BI og økonomi - billede af computer, dashboard og penge

ØKONOMI | For hvorfor egentlig bruge tid på at lave excel-ark og månedsrapporteringer, når du kan få de samme tal serveret i realtid? Hvorfor bruge dyrebare minutter på at rode rundt i ringbind, når du kan søge tallene frem på skærmen på et øjeblik? Hvorfor bruge dine dyrebare kræfter på rutineopgaver, når du kan få løst dem hurtigt, billigt og helt automatisk?

Med en business intelligence løsning kan din økonomiafdeling blive en aktiv sparringspartner med færre ressourcer brugt på bagudrettet rapportering og flere ressourcer brugt på at skabe overblik, indsigt og gennemsigtighed.

Få mere tid til at undersøge nye muligheder og potentialer til virksomhedens fremadrettede aktiviteter, og styrk din virksomheds økonomi ved at reducere omkostningerne, øge jeres omsætning og brug mindre tid på administrative opgaver.

Data er ingenting i sig selv. Data skal bruges til forandring. Til at give ledelsen de rette informationer, til at strømline, automatisere arbejdsgange og skabe overblik – og ikke mindst gøre økonomiafdelingen til leverandør af netop de tal og analyser, der hjælper hele virksomheden med at nå målene og som skaber værdi på sigt.
Med en BI-platform kigger vi på jeres:

 • Data: Har I overblik over jeres mange data? Hvilke måltal/KPI’er måler I jeres succes på?
 • Processer: Er jeres processer systematiserede og automatiserede?
 • Systemer: Hvad bruger I af ERP-systemer, økonomisystem, time/sag osv. og kan det gøres bedre?
 • Rapportering: Hvor ofte leverer økonomiafdelingen relevante tal til ledelsen – og er det de rigtige data?
 • Analyse: Får I det optimale ud af jeres rapportering?
 • Samarbejde: Bruges dataen til at flytte virksomheden fremad og bruger afdelingerne hinanden optimalt?

 

Få styr på regnskab og likviditeten

Når dit regnskab kobles sammen med BI-platformen, bliver regnskab og likviditetsstyring meget nemmere:

 • Få balancer, regnskaber og resultatopgørelser til at køre og opdatere sig selv helt automatisk
 • Følg op på alle kreditorer og kreditorbalancer, gennemsnitlig kredittid og betalingsdage samt beløb, der snart forfalder
 • Få et hurtigt indblik i hvilke likvide beløb, der er til rådighed
 • Find sammenhængende forklaringer til afvigelser og spar tid ved at undgå separate excel-baserede arbejdsprocesser

Det er selvfølgelig ikke gratis at implementere et BI-system, men mange erfaringer har vist, at investeringen hurtigt er tjent ind igen, så længe at processen og implementeringen er vellykket.

Læs for eksempel hvordan vi hjalp NIZE med at få lavet et dashboard, hvor de hele tiden kan følge virksomhedens likviditet, og hvor Lars sparer stor tid hver gang der holdes møder med bank, revisor eller investorer – ved  at bruge PilotBI.

Det vil vi også gerne hjælpe din virksomhed med. Og det starter med en dialog om jeres behov, så indsatsen koncentreres der, hvor det giver mest mulig mening og værdi for jer.

Fra data til handling

Vil du også høre, hvordan lynhurtig og kontinuerlig adgang til forretningsdata kan gøre livet lettere i din økonomi-afdeling?

Hvordan I kan reducere omkostningerne, øge jeres omsætning og brug mindre tid på de administrative opgaver?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

Når du får en ordre ind, er der så den nødvendige kapacitet på dine maskiner? Ved du præcis, hvornår I kan komme i gang med at producere ordren? Eller hvornår ordren er færdig, så transporten kan koordineres uden for lang liggetid på lageret? Blev din ordre produceret optimalt? 

Et BI-dashboard over din produktion og lager gør det muligt at forvandle din data til en klar konkurrencefordel, fordi du får et bedre overblik over din produktionsvirksomhed fra top til bund i realtid.

Et eksempel: Lad os sige, du starter en ny produktion op mandag morgen, når du møder ind. Allerede onsdag formiddag kan du se, at du ikke har nået at producere det, du skulle, fx i forhold til antal enheder eller tidsforbrug. Men du har nu muligheden for at justere og rette op, så du stadig når dit planlagte mål for ugen om fredagen.

Du kan også hele tiden tjekke ind og se, om der er den nødvendige kapacitet på maskinerne, når der kommer en ordre ind. Eller hvornår I kan komme i gang med at producere en ny, stor ordre.

Havde du derimod skulle hente data manuelt ud af systemet, ville du i bedste fald først efterfølgende kunne se, hvordan produktionen forløb – for blot at konstatere, at det ikke gik som ventet..

At kunne tilrette og justere løbende er en klar fordel over kun at kunne efterrationalisere. Særligt i en storproduktion.

Også din rapportering og analyse bliver smartere. En BI-rapportering giver også overblik over produktionens performance over tid – hvordan præsterede vi fx. sidste uge, sidste måned, sidste år? Kun sådan kan du se trends og måle, hvordan de langsigtede tiltag påvirker din forretning.

 

1. Optimér dit indkøb og lager

BI kan skabe indsigt og overblik over fysiske lagre, så man undgår høj binding af værdi, eller pludselig står med tomme lagerhylder, når behovet er størst.
Få et overblik over:

 • Bestilte contra leverede varer
 • Åbne ordrer og forsinkede leveringer
 • Leveringstid og leveringssikkerhed
 • Faktiske kostpriser i forhold til estimerede
 • Kreditorsaldi etc.

 

2. Få overblikket over din produktion

Har du det fulde overblik over jeres forecasts til ressourceforbrug til leverandørsamarbejder?
Ellers kan du få det med en BI-løsning, der kan analysere vigtige punkter som:

 • Produktionsordre og -kapacitet
 • Materialeforbrug
 • Tidsforbrug i produktionsprocesser
 • Defekter
 • Medarbejderperformance

Lettilgængelig og hurtig indsigt i egen data gør en verden til forskel

Vil du også høre, hvordan lynhurtig og kontinuerlig adgang til forretningsdata kan gøre livet lettere for din virksomhed?

Hvordan du kan optimere spild, ressourcer og leveringsevne i din virksomhed med en datadrevet produktion?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Du kender det godt som projektleder. Dårligt definerede mål, urealistiske frister, utilstrækkelig software og dårlig kommunikation. Alt sammen problemer, der opstår i processen med at udvikle og gennemføre et vellykket projekt.

Det værste mareridt for dig er forsømmelser, øgede omkostninger og tidsplaner, der skrider. Du løber dagligt ind i operationelle og strategiske udfordringer.

Af samme grund er du altid på jagt efter omkostningseffektive løsninger, der giver dig hurtige, pålidelige resultater og værktøjer til at strømline processen.
Og her er BI altså værd at overveje, når du vælger din strategi til projektstyring.

 

1. BI automatiserer processer

På tværs af afdelinger opstår kommunikationsproblemer let, når vigtige oplysninger går tabt i utallige e-mails eller regneark fulde af data, der er ekstremt svære at organisere og undersøge tilstrækkeligt. Muligheden for at der opstår menneskelige fejl øges også eksponentielt, når specifikke oplysninger skal findes og adresseres.

Men det problem er du ude over med en BI-løsning. Her kan du automatisere processerne helt, så du som projektleder slipper for at overvåge hele teamet eller virksomheden manuelt. Automatisering – stærkt drevet af kunstig intelligens – gør det muligt for dig altid at have den vigtigste information til rådighed. Så du lettere kan opdage de potentielle fejl, risikogrupper eller forstyrrelser, der ellers ville gå ubemærkede hen.

Du kan f.eks. analysere i dybden og få overblik over:

 •  Omkostninger til materialeforbrug og brug af underleverandører
 •  Medarbejdernes timefordeling
 •  Færdiggørelsesgrader på projekter i relation til både tid og omkostninger
 •  Årsagsforklaringer på projektniveau og bilagsniveau

 

2. BI forudsiger fremtiden

Uanset branche er det vigtigt, at du som projektleder altid er et skridt foran i processen, har fokus på at forudsige de eventuelle udfordringer, der kan sænke processen, og evner at tilpasse strategier i henhold til projektplanen. Du er nødt til at holde styr på et stort antal KPI’er, styre teams, reagere på udfordringer som de opstår, kontrollere projektets samlede aktiviteter og forudsige fremtidige begivenheder. Og det kan altså kræve sin kvinde eller mand i meget store, komplekse projekter.

Med BI kan du lave en forecasting, der genererer forslag til fremtidige resultater – alt sammen baseret på din virksomheds historiske data. Det gør, at du kan indsamle enorme mængder data, fintune processen og få værdifuld indsigt serveret langt hurtigere.

 

3. BI hjælper dig med at holde finanserne under kontrol

Overskridelser ift. tidsplanen er en regelmæssig og omkostningstung risiko, som du skal overveje både før, under og efter et projekt. Uden økonomisk kontrol kan omkostninger let akkumuleres og overskride det fastlagte budget. Problemet med økonomisk styring er, at processer, data og analyse ofte ikke er hurtige nok, som kun gør det sværere at styre den økonomiske risiko.

Med BI får du et værktøj, der lynhurtigt lukker hullet af usikkerhed og etablerer et pålideligt økonomisk miljø.

 

4. BI leverer mere pålidelige og nøjagtige data

Med udvidelsen af moderne teknologier er datakvalitet blevet en af de vigtigste faktorer, når man tager en projektbeslutning. Og en øget tillid til informationskvaliteten har enorme fordele.

Med et BI-dashboard har du det fulde overblik over projektet, men det kan også deles med og ses af andre deltagende afdelinger, der har brug for en oversigt over projektplanen, og hvordan deres arbejde passer ind i det.

Data, der er omfattende, klare og tilgængelige i realtid, er en standard indenfor BI, og som projektleder kan du bruge indsigten til at forbedre teamets samlede præstation.
Med en BI-løsning får du besked, når tallene afviger:

 • Du kan identificere din virksomheds kritiske værdier og gøre dem målbare.
 • Hvis uheldet er ude, kan systemet automatisk udsende centrale rapporter til de rette personer per e-mail.
 • Medarbejdere får nem og hurtig adgang via mobil BI til opdateret viden via deres mobil eller tablet.

Gå på opdagelse i din forretnings datahistorier

Med vores BI-løsning centraliseres, forenkles og strømlines det, der ellers kan være en spredt, usammenhængende og besværlig proces til design og oprettelse af business intelligence-lagre og -rapporter.

PilotBI giver dig nye indsigter fra dataverdenen og gør dem nemmere at udforme, opbygge, dele og udvide.
Vil du også prøve?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Business Intelligence: Har du flere systemer, der overlapper og viser samme data? Har du mistet overblikket over din data eller aldrig helt haft det?

PilotBI er en skræddersyet Business Intelligence løsning til din virksomhed ud fra de behov, du har. Vores system indsamler, bearbejder og visualiserer interaktivt din data, så du har mulighed for at dele data på tværs af din virksomhed.

Du kan oprette indsigtsfulde rapporter hurtigt og nemt i virksomheden. På den sikreste og mest optimale måde.
Når du skal i gang med Business Intelligence handler det grundlæggende om tre trin:

 • Dataopdagelse
 • Dataforberedelse
 • Datavisualisering

 

1. DATAOPDAGELSE

Første step er at tilslutte dine datakilder. Og her er der en verden af muligheder at udforske. Men lad os tage udgangspunkt i et konkret eksempel.

Forestil dig, at du arbejder for en webshopejer, der sælger tøj til mænd og kvinder. En ny sommerkollektion nærmer sig og du vil gerne hjælpe din webshopejer med at målrette og øge salget med hjælp fra email marketing.

Du begynder med at tilslutte datakilder som:

 • købsdata fra dit shopsystem
 • forbrugerdata fra Google Analytics
 • data fra dit mailsystem

 

2. DATAFORBEREDELSE

Nu hvor du har oprettet forbindelse til dine datakilder, kan du justere dataene, så de opfylder dine behov. Det er også det, man kalder at ’forme’ eller ’kombinere’ data.

– At forme data kan være at omdøbe kolonner eller tabeller, ændre tekst til tal, fjerne række, angive første rækker som overskrifter mm.
– At kombinere data betyder, at to eller flere datakilder kombineres, så de kan formes efter behov og herefter vises på en bestemt måde.

Formningen påvirker ikke den oprindelige datakilde – det er kun denne her specifikke visning af dataene. Det er lidt ligesom Google Analytics, hvor man har adgang til en lang række forskellige data, som man kan lave bestemte visninger ud fra.

Tilbage til vores eksempel med tøjwebshoppen.
Du kigger på dine datakolonner over:

 • mest solgte produkter
 • rabatter, der har konverteret til køb
 • visninger af side i minutter
 • afvisningsprocent

Via købsdata fra dit shopsystem kan du se:

 • at folk har reageret kraftigst på rabatter mellem 35-50%
 • de mest populære, mest solgte varer fra forårskollektionen

Du vil gerne have solgt ud af resterne fra denne for at gøre plads til de nye varer i den kommende sommerkollektion.

Ved at kombinere forbrugerdata fra Google Analytics med data fra dit mailsystem kan du se:

 • at du har 95 procent af potentielle kunder, der i gennemsnit har brugt 3 minutter på at kigge på dit site – uden at købe noget.

Du vil gerne have aktiveret dette segment.

Derfor anbefaler du webshopejeren at lave en marketingkampagne med op til 50% på favoritter til garderoben, hvor udvalgte styles er nedsat på sitet.
I opretter et mailsegment i dit mailsystem og sender en mail ud til de inaktive med kampagnen.

 

3. DATAVISUALISERING

Med dine kombinerede datakilder og datamodellerne kan du lave visualiseringer og rapporter. Fordelen ved det er, at du kan videredele dem, så andre kan udnytte dem, bygge videre på dem og dele dem.

Lad os tage fat i vores eksempel igen. Via rapporten kan du for eksempel se at interessen for dine varer nu er øget gevaldigt. Hele 78 % klikker ind, men der er stadig 80 procent af disse, der forlader din side uden et decideret køb trods tilbuddet.

Du deler rapporten med webshopejeren og jeres Facebook annoncør. Facebook annoncøren foreslår at tilføje en call to action og urgency til tilbuddet. Få op til 50% på favoritter til garderoben – men i en begrænset tidsperiode på 7 dage. Forslaget har en klar indvirkning på konverteringsraten, der straks stiger.

Gå på opdagelse i din forretnings datahistorier

Med vores BI-løsning centraliseres, forenkles og strømlines det, der ellers kan være en spredt, usammenhængende og besværlig proces til design og oprettelse af business intelligence-lagre og -rapporter.

PilotBI giver dig nye indsigter fra dataverdenen og gør dem nemmere at udforme, opbygge, dele og udvide.
Vil du også prøve?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Når vi snakker markedsføring og kundeservice er indsigt om dine kunder afgørende.
Det er som batteriet i din elektriske tandbørste eller benzinen i din bil. Uden ville der være en meget lille effekt.

God kommunikation skal segmenteres og målrettes – og det starter altså med god datakvalitet. Datadrevet markedsføring giver dig nemlig de optimale forhold for at møde dine kunder på rette tid og sted med det helt rigtige budskab.

En Business Intelligence (BI) løsning er lig med forbedret og opdateret viden om dine kunders adfærd, købekraft, livsfase og behov.

Vi har tidligere nævnt flere af de fordele, du får med en BI-løsning, blandt andet hvordan du kan blive klogere på, hvorfor dit salg vokser inden for et område og falder i et andet.
Med et dashboard, der har fokus på dine kunder, har du også mulighed for at:

 

1. Effektivisere dine marketingkampagner

Har du flere systemer og måske endda de samme data gemt i flere forskellige systemer? Første step er at få kontrol over og renset din nuværende data. Når det er gjort, kan du bl.a.:

 • Analysere dine kunders behov og ønsker, baseret på deres adfærd og interaktion med dine online kanaler
 • Holde forskellige kampagners performance op mod hinanden og bruge det aktivt til at planlægge fremtidige kampagner
 • Analysere og sammenstille marketingaktiviteter på tværs af medier og platforme
 • Bevare, udvikle og vinde nye kundeemner baseret på BI-forecasts
 • Få overblik over og styre dine ressourcer til salg, marketing og kundeservice
 • Hvis du har udfordringer med datakvaliteten i dine online kampagner og funktionaliteten i Google Analytics, kan en BI-proces også rense dine historiske data. Du kan faktisk erstatte Google Analytics med webdata, der indlæses direkte i din BI platform

 

2. Analysere og optimere din kundeservice

Med en BI-løsning kan du også spotte potentielle mangler i din virksomheds servicegrad eller sørge for bedre forhold til dine egne medarbejdere. Du kan bl.a. analysere på:

 • Antal besvarede og ubesvarede opkald eller chatbeskeder
 • Gennemsnitlig ventetid
 • Opkaldsvarighed
 • Fordeling af opkald hen over dagen, ugen og måneden
 • Sammenligning af antal opkald i forhold til bemanding for at identificere og undgå mulige flaskehalse
 • Gennemsnitlig svartid per servicemedarbejder
 • Individuel rating af servicemedarbejder eller teams

 

3. Forbedre hele virksomhedens performance

Alle virksomheder er bundet op på at levere resultater – og gode resultater opnås ved målrettede handlinger og adfærd. En BI-løsning kan sikre en optimal performance ved at svare på:

 • Hvad er vores mål?
 • Hvordan når vi dem?
 • Hvordan går det lige nu?
 • Hvad skal der gøres?

 

Lad dataen fortælle om din forretning
De fleste segmenterer for bredt og har en utilstrækkelig indsigt i deres kundedata. Det er ikke længere nok at have en stor database med information uden et reelt system. Det er derimod essentielt at have en forståelse af, hvad dataen fortæller om din forretning.

En Business Intelligence løsning hjælper med at frigive flaskehalse i ineffektivitet, automatisere opgaver, finjustere processer og prioritere arbejde til fremtidig vækst.

Den hjælper dig med at konvertere vigtige oplysninger til struktureret og analysérbar indsigt. Indsigt, du kan handle på, træffe flere smarte forretningsbeslutninger ud fra og dermed øge din indtjening.

Tag en snak med Peter for at høre mere om en tilpasset løsning til netop din virksomhed.

Du kan fange ham på (+45) 24 69 67 69 og høre mere om, hvordan du kan få et skræddersyet dashboard, der giver dig et overblik over dine vigtigste marketing- og kundeserviceindsatser. Så du kan følge udviklingen i dine vigtigste KPI’er – på storskærm(e), på tværs af afdelinger eller tilgængeligt via mobil i virksomheden.

SALG: Gode resultater opnås tit ved at kigge og evaluere på de forgangne. Som sælger kigger du måske på, om du har nået dit budget, eller om du skal arbejde endnu hårdere, hvis du skal nå dit mål. Er du salgsleder er det interessant at overveje, om du yder den rette indsats for at støtte dine sælgere i deres salg.

 

 

 

1. Analysere din pipeline

En salgspipeline er et visuelt øjebliksbillede af, hvor i salgsprocessen de forskellige kundeemner befinder sig. Med en BI platform tilkoblet kan du i langt større grad vurdere, hvor guldet gemmer sig i salgsprocessen. Du har bl.a. mulighed for at:

 • komme med forecast på fremtidige salgsresultater
 • styre og allokere ressourcer for at lukke eller understøtte kommende salg
 • analysere forskellige salgsstrategier for din virksomhed
 • overvåge din fremdrift i indeværende regnskabsår
 • holde styr på meget store mængder af kundeemner på specifikke stadier med leadscoring
 • vide hvor langt du er fra dine mål

Du kan koble dit salgsdashboards direkte op til dit CRM-system for at levere up-to-the-minute data om købsmønstre og analyser af sælgere og tidsperiode. Så kan du træffe kvalificerede, faktabaserede beslutninger og forudsige fremtidige salg, uden at det koster dig synderligt.

 

2. Gennemgå og tracke dine KPI’er

Din virksomheds økonomi afhænger af den kontinuerlige strøm af indtægter, der kommer ud af nye salg. KPI’er er guidelines, der skal sikre, at du når de ønskede tal. Med en datavisualisering kan du se om din virksomhed er på rette vej og rent faktisk øger salget ved at:

 • Spore din salgsaktivitet på mål som omsætning, kundetilfredshed og dækningsbidrag
 • Tracke på antallet af salgsledere og deres individuelle performance
 • Identificere og forhindre udfordringer, der potentielt kan resultere i driftsudfordringer
 • Vurdere nye, lukkede kunder ud fra antallet af møder og tilbud, der er lukket månedligt, kvartalsvis og årligt
 • Identificere nye muligheder for stigende indtægter, f.eks. om potentialet hos hver kunde udnyttes optimalt

 

3. Forstå kundebehov

Dine potentielle kunder bliver dygtigere og skarpere til at vurdere markedet og de forskellige konkurrencedygtige tilbud, der findes. Med en øget forbrugerkraft skal dit salgsteam også oppe sig for bedre at kunne forstå kundernes behov.
Med en større forståelse af dine kunders behov, ønsker og opførsel er salgsteamet stærkere positioneret til ikke kun at servicere aktuelle kunder og øge indtægterne, men også til at identificere og påvirke nye kunder med større effektivitet.
Bliv klogere på dine kunder og forudsig deres adfærd ved, hurtigt og visuelt, at analysere på:

 • Kundeundersøgelser
 • Resultater fra markedsundersøgelser
 • Konkurrentanalyser så du kan se hvor dine produkter og tjenester står i markedet, hvor acceptable de er for kunderne og mulighederne for at skabe bedre tilbud

 

Et forretningsmiljø ændrer sig hurtigt, og uanset om dine salgsmål inkluderer et eller alle af de ovenstående punkter, vil du være i en bedre og mere konkurrencedygtig position, når dine beslutninger er baseret på reelle, nøjagtige data.

Og uanset om du har et team af sælgere eller kun er dig selv, så giver et salgsdashboard dig værktøjer til ikke kun at overvåge og evaluere ydeevnen på forskellige områder, men også forstå, hvorfor dit salg vokser inden for et område og falder i et andet.

Tag en snak med Peter for at høre mere om en tilpasset løsning til netop din virksomhed.

Du kan fange ham på (+45) 24 69 67 69 til en snak om, hvordan du kan få et salgsdashboard, der viser udviklingen i dine vigtigste KPI’er – op på storskærm(e), på tværs af afdelinger eller tilgængeligt via mobil i virksomheden.