BI og økonomi - billede af computer, dashboard og penge

ØKONOMI | For hvorfor egentlig bruge tid på at lave excel-ark og månedsrapporteringer, når du kan få de samme tal serveret i realtid? Hvorfor bruge dyrebare minutter på at rode rundt i ringbind, når du kan søge tallene frem på skærmen på et øjeblik? Hvorfor bruge dine dyrebare kræfter på rutineopgaver, når du kan få løst dem hurtigt, billigt og helt automatisk?

Med en business intelligence løsning kan din økonomiafdeling blive en aktiv sparringspartner med færre ressourcer brugt på bagudrettet rapportering og flere ressourcer brugt på at skabe overblik, indsigt og gennemsigtighed.

Få mere tid til at undersøge nye muligheder og potentialer til virksomhedens fremadrettede aktiviteter, og styrk din virksomheds økonomi ved at reducere omkostningerne, øge jeres omsætning og brug mindre tid på administrative opgaver.

Data er ingenting i sig selv. Data skal bruges til forandring. Til at give ledelsen de rette informationer, til at strømline, automatisere arbejdsgange og skabe overblik – og ikke mindst gøre økonomiafdelingen til leverandør af netop de tal og analyser, der hjælper hele virksomheden med at nå målene og som skaber værdi på sigt.
Med en BI-platform kigger vi på jeres:

 • Data: Har I overblik over jeres mange data? Hvilke måltal/KPI’er måler I jeres succes på?
 • Processer: Er jeres processer systematiserede og automatiserede?
 • Systemer: Hvad bruger I af ERP-systemer, økonomisystem, time/sag osv. og kan det gøres bedre?
 • Rapportering: Hvor ofte leverer økonomiafdelingen relevante tal til ledelsen – og er det de rigtige data?
 • Analyse: Får I det optimale ud af jeres rapportering?
 • Samarbejde: Bruges dataen til at flytte virksomheden fremad og bruger afdelingerne hinanden optimalt?

 

Få styr på regnskab og likviditeten

Når dit regnskab kobles sammen med BI-platformen, bliver regnskab og likviditetsstyring meget nemmere:

 • Få balancer, regnskaber og resultatopgørelser til at køre og opdatere sig selv helt automatisk
 • Følg op på alle kreditorer og kreditorbalancer, gennemsnitlig kredittid og betalingsdage samt beløb, der snart forfalder
 • Få et hurtigt indblik i hvilke likvide beløb, der er til rådighed
 • Find sammenhængende forklaringer til afvigelser og spar tid ved at undgå separate excel-baserede arbejdsprocesser

Det er selvfølgelig ikke gratis at implementere et BI-system, men mange erfaringer har vist, at investeringen hurtigt er tjent ind igen, så længe at processen og implementeringen er vellykket.

Læs for eksempel hvordan vi hjalp NIZE med at få lavet et dashboard, hvor de hele tiden kan følge virksomhedens likviditet, og hvor Lars sparer stor tid hver gang der holdes møder med bank, revisor eller investorer – ved  at bruge PilotBI.

Det vil vi også gerne hjælpe din virksomhed med. Og det starter med en dialog om jeres behov, så indsatsen koncentreres der, hvor det giver mest mulig mening og værdi for jer.

Fra data til handling

Vil du også høre, hvordan lynhurtig og kontinuerlig adgang til forretningsdata kan gøre livet lettere i din økonomi-afdeling?

Hvordan I kan reducere omkostningerne, øge jeres omsætning og brug mindre tid på de administrative opgaver?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

Når du får en ordre ind, er der så den nødvendige kapacitet på dine maskiner? Ved du præcis, hvornår I kan komme i gang med at producere ordren? Eller hvornår ordren er færdig, så transporten kan koordineres uden for lang liggetid på lageret? Blev din ordre produceret optimalt? 

Et BI-dashboard over din produktion og lager gør det muligt at forvandle din data til en klar konkurrencefordel, fordi du får et bedre overblik over din produktionsvirksomhed fra top til bund i realtid.

Et eksempel: Lad os sige, du starter en ny produktion op mandag morgen, når du møder ind. Allerede onsdag formiddag kan du se, at du ikke har nået at producere det, du skulle, fx i forhold til antal enheder eller tidsforbrug. Men du har nu muligheden for at justere og rette op, så du stadig når dit planlagte mål for ugen om fredagen.

Du kan også hele tiden tjekke ind og se, om der er den nødvendige kapacitet på maskinerne, når der kommer en ordre ind. Eller hvornår I kan komme i gang med at producere en ny, stor ordre.

Havde du derimod skulle hente data manuelt ud af systemet, ville du i bedste fald først efterfølgende kunne se, hvordan produktionen forløb – for blot at konstatere, at det ikke gik som ventet..

At kunne tilrette og justere løbende er en klar fordel over kun at kunne efterrationalisere. Særligt i en storproduktion.

Også din rapportering og analyse bliver smartere. En BI-rapportering giver også overblik over produktionens performance over tid – hvordan præsterede vi fx. sidste uge, sidste måned, sidste år? Kun sådan kan du se trends og måle, hvordan de langsigtede tiltag påvirker din forretning.

 

1. Optimér dit indkøb og lager

BI kan skabe indsigt og overblik over fysiske lagre, så man undgår høj binding af værdi, eller pludselig står med tomme lagerhylder, når behovet er størst.
Få et overblik over:

 • Bestilte contra leverede varer
 • Åbne ordrer og forsinkede leveringer
 • Leveringstid og leveringssikkerhed
 • Faktiske kostpriser i forhold til estimerede
 • Kreditorsaldi etc.

 

2. Få overblikket over din produktion

Har du det fulde overblik over jeres forecasts til ressourceforbrug til leverandørsamarbejder?
Ellers kan du få det med en BI-løsning, der kan analysere vigtige punkter som:

 • Produktionsordre og -kapacitet
 • Materialeforbrug
 • Tidsforbrug i produktionsprocesser
 • Defekter
 • Medarbejderperformance

Lettilgængelig og hurtig indsigt i egen data gør en verden til forskel

Vil du også høre, hvordan lynhurtig og kontinuerlig adgang til forretningsdata kan gøre livet lettere for din virksomhed?

Hvordan du kan optimere spild, ressourcer og leveringsevne i din virksomhed med en datadrevet produktion?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Du kender det godt som projektleder. Dårligt definerede mål, urealistiske frister, utilstrækkelig software og dårlig kommunikation. Alt sammen problemer, der opstår i processen med at udvikle og gennemføre et vellykket projekt.

Det værste mareridt for dig er forsømmelser, øgede omkostninger og tidsplaner, der skrider. Du løber dagligt ind i operationelle og strategiske udfordringer.

Af samme grund er du altid på jagt efter omkostningseffektive løsninger, der giver dig hurtige, pålidelige resultater og værktøjer til at strømline processen.
Og her er BI altså værd at overveje, når du vælger din strategi til projektstyring.

 

1. BI automatiserer processer

På tværs af afdelinger opstår kommunikationsproblemer let, når vigtige oplysninger går tabt i utallige e-mails eller regneark fulde af data, der er ekstremt svære at organisere og undersøge tilstrækkeligt. Muligheden for at der opstår menneskelige fejl øges også eksponentielt, når specifikke oplysninger skal findes og adresseres.

Men det problem er du ude over med en BI-løsning. Her kan du automatisere processerne helt, så du som projektleder slipper for at overvåge hele teamet eller virksomheden manuelt. Automatisering – stærkt drevet af kunstig intelligens – gør det muligt for dig altid at have den vigtigste information til rådighed. Så du lettere kan opdage de potentielle fejl, risikogrupper eller forstyrrelser, der ellers ville gå ubemærkede hen.

Du kan f.eks. analysere i dybden og få overblik over:

 •  Omkostninger til materialeforbrug og brug af underleverandører
 •  Medarbejdernes timefordeling
 •  Færdiggørelsesgrader på projekter i relation til både tid og omkostninger
 •  Årsagsforklaringer på projektniveau og bilagsniveau

 

2. BI forudsiger fremtiden

Uanset branche er det vigtigt, at du som projektleder altid er et skridt foran i processen, har fokus på at forudsige de eventuelle udfordringer, der kan sænke processen, og evner at tilpasse strategier i henhold til projektplanen. Du er nødt til at holde styr på et stort antal KPI’er, styre teams, reagere på udfordringer som de opstår, kontrollere projektets samlede aktiviteter og forudsige fremtidige begivenheder. Og det kan altså kræve sin kvinde eller mand i meget store, komplekse projekter.

Med BI kan du lave en forecasting, der genererer forslag til fremtidige resultater – alt sammen baseret på din virksomheds historiske data. Det gør, at du kan indsamle enorme mængder data, fintune processen og få værdifuld indsigt serveret langt hurtigere.

 

3. BI hjælper dig med at holde finanserne under kontrol

Overskridelser ift. tidsplanen er en regelmæssig og omkostningstung risiko, som du skal overveje både før, under og efter et projekt. Uden økonomisk kontrol kan omkostninger let akkumuleres og overskride det fastlagte budget. Problemet med økonomisk styring er, at processer, data og analyse ofte ikke er hurtige nok, som kun gør det sværere at styre den økonomiske risiko.

Med BI får du et værktøj, der lynhurtigt lukker hullet af usikkerhed og etablerer et pålideligt økonomisk miljø.

 

4. BI leverer mere pålidelige og nøjagtige data

Med udvidelsen af moderne teknologier er datakvalitet blevet en af de vigtigste faktorer, når man tager en projektbeslutning. Og en øget tillid til informationskvaliteten har enorme fordele.

Med et BI-dashboard har du det fulde overblik over projektet, men det kan også deles med og ses af andre deltagende afdelinger, der har brug for en oversigt over projektplanen, og hvordan deres arbejde passer ind i det.

Data, der er omfattende, klare og tilgængelige i realtid, er en standard indenfor BI, og som projektleder kan du bruge indsigten til at forbedre teamets samlede præstation.
Med en BI-løsning får du besked, når tallene afviger:

 • Du kan identificere din virksomheds kritiske værdier og gøre dem målbare.
 • Hvis uheldet er ude, kan systemet automatisk udsende centrale rapporter til de rette personer per e-mail.
 • Medarbejdere får nem og hurtig adgang via mobil BI til opdateret viden via deres mobil eller tablet.

Gå på opdagelse i din forretnings datahistorier

Med vores BI-løsning centraliseres, forenkles og strømlines det, der ellers kan være en spredt, usammenhængende og besværlig proces til design og oprettelse af business intelligence-lagre og -rapporter.

PilotBI giver dig nye indsigter fra dataverdenen og gør dem nemmere at udforme, opbygge, dele og udvide.
Vil du også prøve?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Business Intelligence: Har du flere systemer, der overlapper og viser samme data? Har du mistet overblikket over din data eller aldrig helt haft det?

PilotBI er en skræddersyet Business Intelligence løsning til din virksomhed ud fra de behov, du har. Vores system indsamler, bearbejder og visualiserer interaktivt din data, så du har mulighed for at dele data på tværs af din virksomhed.

Du kan oprette indsigtsfulde rapporter hurtigt og nemt i virksomheden. På den sikreste og mest optimale måde.
Når du skal i gang med Business Intelligence handler det grundlæggende om tre trin:

 • Dataopdagelse
 • Dataforberedelse
 • Datavisualisering

 

1. DATAOPDAGELSE

Første step er at tilslutte dine datakilder. Og her er der en verden af muligheder at udforske. Men lad os tage udgangspunkt i et konkret eksempel.

Forestil dig, at du arbejder for en webshopejer, der sælger tøj til mænd og kvinder. En ny sommerkollektion nærmer sig og du vil gerne hjælpe din webshopejer med at målrette og øge salget med hjælp fra email marketing.

Du begynder med at tilslutte datakilder som:

 • købsdata fra dit shopsystem
 • forbrugerdata fra Google Analytics
 • data fra dit mailsystem

 

2. DATAFORBEREDELSE

Nu hvor du har oprettet forbindelse til dine datakilder, kan du justere dataene, så de opfylder dine behov. Det er også det, man kalder at ’forme’ eller ’kombinere’ data.

– At forme data kan være at omdøbe kolonner eller tabeller, ændre tekst til tal, fjerne række, angive første rækker som overskrifter mm.
– At kombinere data betyder, at to eller flere datakilder kombineres, så de kan formes efter behov og herefter vises på en bestemt måde.

Formningen påvirker ikke den oprindelige datakilde – det er kun denne her specifikke visning af dataene. Det er lidt ligesom Google Analytics, hvor man har adgang til en lang række forskellige data, som man kan lave bestemte visninger ud fra.

Tilbage til vores eksempel med tøjwebshoppen.
Du kigger på dine datakolonner over:

 • mest solgte produkter
 • rabatter, der har konverteret til køb
 • visninger af side i minutter
 • afvisningsprocent

Via købsdata fra dit shopsystem kan du se:

 • at folk har reageret kraftigst på rabatter mellem 35-50%
 • de mest populære, mest solgte varer fra forårskollektionen

Du vil gerne have solgt ud af resterne fra denne for at gøre plads til de nye varer i den kommende sommerkollektion.

Ved at kombinere forbrugerdata fra Google Analytics med data fra dit mailsystem kan du se:

 • at du har 95 procent af potentielle kunder, der i gennemsnit har brugt 3 minutter på at kigge på dit site – uden at købe noget.

Du vil gerne have aktiveret dette segment.

Derfor anbefaler du webshopejeren at lave en marketingkampagne med op til 50% på favoritter til garderoben, hvor udvalgte styles er nedsat på sitet.
I opretter et mailsegment i dit mailsystem og sender en mail ud til de inaktive med kampagnen.

 

3. DATAVISUALISERING

Med dine kombinerede datakilder og datamodellerne kan du lave visualiseringer og rapporter. Fordelen ved det er, at du kan videredele dem, så andre kan udnytte dem, bygge videre på dem og dele dem.

Lad os tage fat i vores eksempel igen. Via rapporten kan du for eksempel se at interessen for dine varer nu er øget gevaldigt. Hele 78 % klikker ind, men der er stadig 80 procent af disse, der forlader din side uden et decideret køb trods tilbuddet.

Du deler rapporten med webshopejeren og jeres Facebook annoncør. Facebook annoncøren foreslår at tilføje en call to action og urgency til tilbuddet. Få op til 50% på favoritter til garderoben – men i en begrænset tidsperiode på 7 dage. Forslaget har en klar indvirkning på konverteringsraten, der straks stiger.

Gå på opdagelse i din forretnings datahistorier

Med vores BI-løsning centraliseres, forenkles og strømlines det, der ellers kan være en spredt, usammenhængende og besværlig proces til design og oprettelse af business intelligence-lagre og -rapporter.

PilotBI giver dig nye indsigter fra dataverdenen og gør dem nemmere at udforme, opbygge, dele og udvide.
Vil du også prøve?

Kontakt os i dag på (+45) 24 69 67 69 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Når vi snakker markedsføring og kundeservice er indsigt om dine kunder afgørende.
Det er som batteriet i din elektriske tandbørste eller benzinen i din bil. Uden ville der være en meget lille effekt.

God kommunikation skal segmenteres og målrettes – og det starter altså med god datakvalitet. Datadrevet markedsføring giver dig nemlig de optimale forhold for at møde dine kunder på rette tid og sted med det helt rigtige budskab.

En Business Intelligence (BI) løsning er lig med forbedret og opdateret viden om dine kunders adfærd, købekraft, livsfase og behov.

Vi har tidligere nævnt flere af de fordele, du får med en BI-løsning, blandt andet hvordan du kan blive klogere på, hvorfor dit salg vokser inden for et område og falder i et andet.
Med et dashboard, der har fokus på dine kunder, har du også mulighed for at:

 

1. Effektivisere dine marketingkampagner

Har du flere systemer og måske endda de samme data gemt i flere forskellige systemer? Første step er at få kontrol over og renset din nuværende data. Når det er gjort, kan du bl.a.:

 • Analysere dine kunders behov og ønsker, baseret på deres adfærd og interaktion med dine online kanaler
 • Holde forskellige kampagners performance op mod hinanden og bruge det aktivt til at planlægge fremtidige kampagner
 • Analysere og sammenstille marketingaktiviteter på tværs af medier og platforme
 • Bevare, udvikle og vinde nye kundeemner baseret på BI-forecasts
 • Få overblik over og styre dine ressourcer til salg, marketing og kundeservice
 • Hvis du har udfordringer med datakvaliteten i dine online kampagner og funktionaliteten i Google Analytics, kan en BI-proces også rense dine historiske data. Du kan faktisk erstatte Google Analytics med webdata, der indlæses direkte i din BI platform

 

2. Analysere og optimere din kundeservice

Med en BI-løsning kan du også spotte potentielle mangler i din virksomheds servicegrad eller sørge for bedre forhold til dine egne medarbejdere. Du kan bl.a. analysere på:

 • Antal besvarede og ubesvarede opkald eller chatbeskeder
 • Gennemsnitlig ventetid
 • Opkaldsvarighed
 • Fordeling af opkald hen over dagen, ugen og måneden
 • Sammenligning af antal opkald i forhold til bemanding for at identificere og undgå mulige flaskehalse
 • Gennemsnitlig svartid per servicemedarbejder
 • Individuel rating af servicemedarbejder eller teams

 

3. Forbedre hele virksomhedens performance

Alle virksomheder er bundet op på at levere resultater – og gode resultater opnås ved målrettede handlinger og adfærd. En BI-løsning kan sikre en optimal performance ved at svare på:

 • Hvad er vores mål?
 • Hvordan når vi dem?
 • Hvordan går det lige nu?
 • Hvad skal der gøres?

 

Lad dataen fortælle om din forretning
De fleste segmenterer for bredt og har en utilstrækkelig indsigt i deres kundedata. Det er ikke længere nok at have en stor database med information uden et reelt system. Det er derimod essentielt at have en forståelse af, hvad dataen fortæller om din forretning.

En Business Intelligence løsning hjælper med at frigive flaskehalse i ineffektivitet, automatisere opgaver, finjustere processer og prioritere arbejde til fremtidig vækst.

Den hjælper dig med at konvertere vigtige oplysninger til struktureret og analysérbar indsigt. Indsigt, du kan handle på, træffe flere smarte forretningsbeslutninger ud fra og dermed øge din indtjening.

Tag en snak med Peter for at høre mere om en tilpasset løsning til netop din virksomhed.

Du kan fange ham på (+45) 24 69 67 69 og høre mere om, hvordan du kan få et skræddersyet dashboard, der giver dig et overblik over dine vigtigste marketing- og kundeserviceindsatser. Så du kan følge udviklingen i dine vigtigste KPI’er – på storskærm(e), på tværs af afdelinger eller tilgængeligt via mobil i virksomheden.

SALG: Gode resultater opnås tit ved at kigge og evaluere på de forgangne. Som sælger kigger du måske på, om du har nået dit budget, eller om du skal arbejde endnu hårdere, hvis du skal nå dit mål. Er du salgsleder er det interessant at overveje, om du yder den rette indsats for at støtte dine sælgere i deres salg.

 

 

 

1. Analysere din pipeline

En salgspipeline er et visuelt øjebliksbillede af, hvor i salgsprocessen de forskellige kundeemner befinder sig. Med en BI platform tilkoblet kan du i langt større grad vurdere, hvor guldet gemmer sig i salgsprocessen. Du har bl.a. mulighed for at:

 • komme med forecast på fremtidige salgsresultater
 • styre og allokere ressourcer for at lukke eller understøtte kommende salg
 • analysere forskellige salgsstrategier for din virksomhed
 • overvåge din fremdrift i indeværende regnskabsår
 • holde styr på meget store mængder af kundeemner på specifikke stadier med leadscoring
 • vide hvor langt du er fra dine mål

Du kan koble dit salgsdashboards direkte op til dit CRM-system for at levere up-to-the-minute data om købsmønstre og analyser af sælgere og tidsperiode. Så kan du træffe kvalificerede, faktabaserede beslutninger og forudsige fremtidige salg, uden at det koster dig synderligt.

 

2. Gennemgå og tracke dine KPI’er

Din virksomheds økonomi afhænger af den kontinuerlige strøm af indtægter, der kommer ud af nye salg. KPI’er er guidelines, der skal sikre, at du når de ønskede tal. Med en datavisualisering kan du se om din virksomhed er på rette vej og rent faktisk øger salget ved at:

 • Spore din salgsaktivitet på mål som omsætning, kundetilfredshed og dækningsbidrag
 • Tracke på antallet af salgsledere og deres individuelle performance
 • Identificere og forhindre udfordringer, der potentielt kan resultere i driftsudfordringer
 • Vurdere nye, lukkede kunder ud fra antallet af møder og tilbud, der er lukket månedligt, kvartalsvis og årligt
 • Identificere nye muligheder for stigende indtægter, f.eks. om potentialet hos hver kunde udnyttes optimalt

 

3. Forstå kundebehov

Dine potentielle kunder bliver dygtigere og skarpere til at vurdere markedet og de forskellige konkurrencedygtige tilbud, der findes. Med en øget forbrugerkraft skal dit salgsteam også oppe sig for bedre at kunne forstå kundernes behov.
Med en større forståelse af dine kunders behov, ønsker og opførsel er salgsteamet stærkere positioneret til ikke kun at servicere aktuelle kunder og øge indtægterne, men også til at identificere og påvirke nye kunder med større effektivitet.
Bliv klogere på dine kunder og forudsig deres adfærd ved, hurtigt og visuelt, at analysere på:

 • Kundeundersøgelser
 • Resultater fra markedsundersøgelser
 • Konkurrentanalyser så du kan se hvor dine produkter og tjenester står i markedet, hvor acceptable de er for kunderne og mulighederne for at skabe bedre tilbud

 

Et forretningsmiljø ændrer sig hurtigt, og uanset om dine salgsmål inkluderer et eller alle af de ovenstående punkter, vil du være i en bedre og mere konkurrencedygtig position, når dine beslutninger er baseret på reelle, nøjagtige data.

Og uanset om du har et team af sælgere eller kun er dig selv, så giver et salgsdashboard dig værktøjer til ikke kun at overvåge og evaluere ydeevnen på forskellige områder, men også forstå, hvorfor dit salg vokser inden for et område og falder i et andet.

Tag en snak med Peter for at høre mere om en tilpasset løsning til netop din virksomhed.

Du kan fange ham på (+45) 24 69 67 69 til en snak om, hvordan du kan få et salgsdashboard, der viser udviklingen i dine vigtigste KPI’er – op på storskærm(e), på tværs af afdelinger eller tilgængeligt via mobil i virksomheden.

Vil du arbejde et sted, hvor du kan bruge din kreativitet og prøve forskellige teknologier af, udleve dine ambitioner og udvikle dig – alt sammen med fokus på work/life balance?
Så er du måske vores nye softwareudvikler.

Virkplan er et et konsulenthus/startup med stor passion og mange års erfaring med business intelligence, projektledelse, processer og data. Virkplan laver BI- og dataløsninger, som skaber stor værdi hos vores kunder med det samme. Og til dét, har vi nu brug for din hjælp.

Vi startede ud i 2017 og prioriterer kreativ problemløsning, åben kommunikation og et fladt hierarki. Så her har du virkelig mulighed for at øge din indflydelse og være med til at bygge noget op sammen med os.

Hvem er du?
Du går op i dit håndværk, er nysgerrig og holder dig opdateret på dit felt. Du er selvstændig og trives med ansvar. Du går op i at det, du laver, er i orden. Du kommer til at arbejde med:

• Primært Microsoft teknologier – .NET Core / C# ’
• Mulighed for at lege med nye teknologier som Blazor og Flutter

Derudover er erfaring med Angular og Azure et plus.

Der bliver altid kastet nye gode ideer i luften under team møderne

Om jobbet
Blandt dine kommende kolleger finder du et team af erfarne specialister og yngre, håndplukkede talenter, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Du bliver en del af et agilt udviklingsmiljø og får stor mulighed for at sætte dit præg på udviklingen hos os.
Jobbet består primært af udviklingsopgaver i både frontend og backend. Men supportopgaver vil også være en del af jobbet, så her er det vigtigt, at du trives i denne rolle, er lyttende og løsningsorienteret.

God work-life balance
Work-life balance er et yderst fortærsket begreb, men konceptet er reelt nok. Derfor har vi et godt sammenhold på kontoret, fleksible arbejdstider, kontorgolf, alle de gode k’er (kaffemaskine, kontorsnacks og køleskab), en arbejdsplads tæt på offentlig transport og en god frokostordning.
For vi går op i, at man har det godt, når man går på arbejde – det er den eneste holdbare måde at udvikle software på.

Ansøgning og ansættelse

Opstart er hurtigst mulig og løn aftales efter kvalifikationer. Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peter på (+45) 24 69 67 69.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV og eventuelle udtalelser på peter@virkplan.dk. Send det gerne så hurtigt som muligt og allersenest d. 31. marts 2020.

Business Intelligence i ikoner. Viser dataudtræk, mål, planlægning, strategi, indsigt, rapportering og succes.

Når BI bruges rigtigt, er det muligt at optimere hele forretningen, øge sine konkurrencefordele og virksomhedens generelle indtjening. I denne artikel kommer vi ind på tre måder, hvorpå du kan gøre netop det med Business Intelligence.

 

1. Bedre driftseffektivitet med hurtigere og mere nøjagtig rapportering

Økonomirapportering, dataudtræk, -modellering og -strukturering er for nogle virksomheder en tung opgave, der kan tage op til flere timer og som også kræver ekstra bemanding. Men med Business Intelligence er den tid ovre.
Når du tilslutter alle dine datakilder til en BI-platform, får du et klart overblik over alle dine data og markedsføringsindsats samlet ét sted. Der er heller ikke behov for yderligere medarbejdere, så du sparer også på rekrutteringsfronten.

Men lad os tage et konkret eksempel fra en større dansk virksomhed. Her sad der tre-fem medarbejdere, der var ansvarlige for at lave hele virksomhedens økonomirapportering. De lavede 17 excelark med 13 faner sendt ud til 79 ledere. Halvanden måned tog det dem, før alt data var sammenlagt.

Virkplan kom på opgaven og trak data ud af deres økonomisystem. I tre dage byggede vi på den nye ledelsesrapportering. Den løsning, der kører hos dem nu, gav de 50.000 kr. for. Den live-opdateres til alle 79 ledere på PilotBI og så er den tjent hjem i måned to.
Men vigtigst af alt, så er det den mest nøjagtige rapportering, du overhovedet kan få. Nemlig rapportering i realtid. Det leder os videre til:

 

2. Forbedret datakvalitet afføder bedre forretningsbeslutninger

Automatiserede og mere effektive rapporteringer, betyder også, at du kan bruge dine data på en bedre måde. Din virksomheds vigtige beslutningstagere behøver ikke at tage beslutninger til i morgen, baseret på sidste måneds gamle data. Eller prøve at finde frem til sandheden ved at sammenligne forskellige udgaver af excel-ark. Eller endnu værre – tage vigtige beslutninger alene baseret på deres mavefornemmelser.

Når du udelukker manuel sortering og rensning af data, så reducerer du også marginen for menneskelige fejl. Du undgår fejlindtastninger og du undgår gamle versioner. Du kan se hele forretningen i realtid.

 • Hvordan går det?
 • Hvor mange salg laver vi?
 • Antal møder?
 • Hvor meget sygefravær har vi?
 • Hvor meget belastning på medarbejdere?

Det er svarene på disse, du gør klogt i at lede ud fra. Du får en stærkere datakvalitet, som du med ro i maven kan basere sunde forretningsbeslutninger på. Datadrevet ledelse handler nemlig om at træffe de rigtige beslutninger, men i den grad også om at få det bedste ud af sine medarbejdere ud fra et positivt approach. Mange af de rigtige beslutninger skal tidsnok føre til en sundere bundlinje.

 

3. Øget ROI gennem bedre investeringer

Med nye og nøjagtige data bliver din forretning også bedre til at forudse slagets gang. Dit salgs- og marketingteam kan identificere deres kunders rejse mere nøjagtigt og kan tilpasse deres digitale kampagner. Din økonomiafdeling kan fordele budgetter på muligheder, der bliver vurderet som værende mere rentable, så du bedre undgår udgifter til områder, der giver ringe eller ingen afkast.
Business Intelligence as a service bliver også mere synligt, nu hvor det er lettere tilgængeligt for alle. Flere afdelinger får adgang til deres eget data og BI-system og klarer selv rapporteringer. Og BI-systemet er også tilgængeligt på mobil, så rapporteringen kan tilgås overalt – så længe der ellers er en internetforbindelse.

De ovennævnte faktorer bidrager til større indtægter gennem reducerede omkostninger på eksempelvis områder som drifts- og medarbejdereffektivitet.
Når din virksomhed bliver mindre afhængighed af analytikere, undgår du flaskehalssituationer i rapporteringsprocessen. Det giver din virksomhed mulighed for at bevæge sig i et helt andet tempo, så I kan bibeholde jeres konkurrencemæssige fordele.

Er du stadig i tvivl om, hvad BI specifikt kan gøre for dig og din virksomhed?

Så tag fat i Peter Jul Jakobsen på (+45) 24 69 67 69. Vi viser dig også gladeligt, hvordan du med interaktive visualiseringer bliver i stand til at træffe hurtigere beslutninger på et informeret grundlag.

Har du en plan for, hvordan årsregnskabet i din virksomhed skal præsenteres?

Sæsonen for årsrapporter nærmer sig og flere regnskaber bliver flittigt indberettet til CVR-registreret her i den kommende tid. Mange lægger i forvejen et stort arbejde i og mange ressourcer i at få formalia til årsregnskabet gjort klar. Alligevel går de fleste, trykte årsregnskaber en trist skæbne i møde og ender i modtagerens papirkurv eller som støvsamler på hylden.

Men hvad nu hvis man kunne gøre det lidt smartere? Hvis man slap for at gøre det år efter år og om og om igen. Hvis man havde en live-opdateret version af årsregnskabet, der selv hev data ind fra økonomisystemet?

Med PilotBI kan du gøre lige præcis dét. Vi har hjulpet andre virksomheder med at forvandle årsregnskabet fra en anonym revisorfortælling i en hengemt skuffe til et fuldkomment transparent, live-opdateret dashboard, der kan deles med alle dem, du ønsker.

Hvis din virksomhed hører til den type af virksomheder, der hvert år sætter rigtig mange ressourcer af til årsregnskabet, så kan du også forvente en kæmpe besparelse i tid og penge. Du kan vinke farvel til de 20-25 forskellige Excel ark, der skal opdateres og samles og de 1-2 måneders arbejde, hele opgaven tager. De 3-5 medarbejdere du har ansat til opgaven, kan bruge deres tid mere fornuftigt og kigge på andre, mere rentable, aspekter af din virksomhed. Og i stedet kan du kigge på en BI-løsning, der har tjent sig selv ind på måned nr. 2, kører helt automatisk, hele tiden er opdateret og som kan deles med alle relevante medarbejdere og ledere.

Vil du gerne have syn for sagen?

Så tag en snak med Peter (+45) 24 69 67 69) om, hvordan en digital løsning som PilotBI kan gøre økonomirapporteringen i din virksomhed tusind gange lettere og mere effektiv.

Velkommen til Anne Mette Møller

Vi vil gerne præsentere det nyeste medlem af vores lille, men hurtigt voksende Virkplan familie. Anne Mette Møller er vores nye markedschef og har mere end 30 års praktisk erfaring med strategisk og datadrevet ledelse i offentlige og private virksomheder. Hun kommer primært til at arbejde med forretnings rådgivning og udvikling af PilotBI- og QGIS-løsninger. Anne Mette har haft sin gang på kontoret de sidste par måneder, og har allerede gang i en masse spændende ting. Kontakt hende endelig for en snak på .

Anne Mette er markedschef og arbejder med forretningsudviking og udvikling af PilotBI- og QGIS-løsninger.

DEN SKULTE KANAL
Visualisering og måling af borgerbetjening i kommuner

Virkplan har spændende projekter i kommunerne med at synliggøre og måle kvaliteten af borgerbetjening, i første omgang for telefonkanalen. Kommunerne bliver med Virkplans analyser og værktøjer i stand til at se, hvor der er prima betjening og hvor der er problemer.  Vi assisterer med at synliggøre, hvor teknologien kan bruges til at afhjælpe daglige problemer med manglende respons, så kommunerne bliver i stand til at forbedre kvaliteten af borgerbetjening samtidig med at tage hensyn til arbejdsrelationer mellem afdelinger og medarbejdere.

Kanalstrategi

Det offentlige har siden kommunalreformen i 2007 arbejdet intenst med at få vendt borgerbetjeningen ind på de digitale selvbetjeningsplatforme – til gavn for både borgere og kommuner. Selvbetjening er god til de mange standard-forespørgsler, men der er stadig en vigtig del af kontakten mellem borgere og kommune, som kræver sagsbehandling og menneskelig kontakt.

Kommunikationsbureauet BjergK udgav en mini-undersøgelse i 2014, hvor borgeres tilfredshed og brug af kanaler i kommunikationen med kommunen blev undersøgt. Den viste, at borgere bruger mange forskellige kanaler i et enkelt sagsforløb (fremmøde, skriftlig kommunikation, telefon, selvbetjening) alt efter hvilket formål, der er med kommunikationen på det bestemte tidspunkt. Den viste også, at telefonkanalen er særligt brugbar i tre situationer: (1)  når henvendelsen er akut – min mor er blevet indlagt, hvordan skal jeg forholde mig? (2) når det drejer sig om at få hurtigt svar på en konkret henvendelse – hvor langt er min byggesag kommet? eller (3) når det har en betydning at få et menneske i tale, men transporten ind til kommunen er vanskelig.

Andre undersøgelser har vist, at telefonkanalen er den mest effektive kanal efter digital selvbetjening. Der er altså god grund til at kommunerne i stigende grad er blevet opmærksomme på telefonkanalens styrker. Når Virkplan taler med kommuner er det også tydeligt, at telefoni er ’den skjulte kanal’ – hvor der igennem mange år har været stor opmærksomhed på digital selvbetjening og fysisk fremmøde i Borgerservice, så er der slet ikke i samme omfang opgørelser på, hvordan telefoner bliver besvaret bredt i organisationen.

I første omgang fokus på telefonkanalen

Kvaliteten af telefonbetjeningen synliggøres ved at tage data fra den (eller de) underliggende telefonplatform(e) og omsætte data til vedkommende mål/KPI:

 • Hvordan er svar-procenten, når der ringes ind til min afdeling? Hvor mange henvendelser går i optaget, telefonsvarer eller bliver ikke besvaret?
 • Hvor mange kald er interne, hvor mange eksterne? Hvor mange er viderestillet fra hovednummer eller andre afdelinger?
 • I hvor høj grad får en borger kontakt på samme arbejdsdag, når hun har ringet til min afdeling?
 • Hvordan er døgnprofilen og uge/måneds-profilen for opkald til min afdeling?

Konkrete målinger løfter diskussionen. Vi oplever i processen sammen med kommunerne, at forvaltningerne bliver begejstrede, når der kommer tal på bordet, så man konkret kan forholde sig til belastning, fordeling på arbejdsdagen og svar-procenter. Virkplans tilgang gør, at det ikke kun er de højt-profilerede numre, der kommer statistik på (hvor der er etableret afdelingsnumre) – der kommer statistik på alle telefonnumre, også hvor henvendelserne går direkte til medarbejdertelefoner.

FAKTABOKS

Man bliver hyppigt overrasket over, hvor mange kald der går internt mellem kolleger i kommunen – det ligger typisk på over 50% af alle kald. Kommunen selv er kommunens største arbejdsplads!

Næsten alle kommuner har prøvet at fået lavet ghost calls, hvor et bureau ringer ind henover nogle få uger og noterer, om kaldet bliver besvaret. Men en total statistik over alle kald til kommunen er et meget kraftigere værktøj – det er de reelle borger- og kollegakald, der måles på. Virkplan understøtter, at målinger opsamles i et dynamisk setup, så udviklingen hele tiden kan følges i takt med nye data sendes ind.

Ikke kun kommuner – ikke kun telefoni

Vi ser det som en begyndelse på at arbejde mere generelt med måling af kanalbrug for kunde- og borgerhenvendelser til offentlige og private virksomheder. Vi kan med vores kundetilpassede tilgang arbejde med analyser på tværs af kanaler, og altså følge kunders henvendelser på de digitale platforme, sociale medier, NemPost, fysisk fremmøde og telefoniske henvendelser.

Henvendelse vedr. ovenstående:
Peter Jul Jakobsen • (+45) 24 69 67 69
Anne Mette Møller • (+45) 27 90 30 44