Når man taler om Business Intelligence, kaldet BI, er der ofte en træthed at spore. Det skyldes, at mange har fået fortalt, at man skal have BI – men ikke hvad det skal gøre godt for? Hvad leder man efter? Hvordan skal den nye viden bruges?

Business Intelligence handler primært om at samle dine vigtigste forretningsdata i én fælles platform. At gøre dig i stand til at styre din forretning fra ét sted med et 360 graders overblik. Dette kan lade sig gøre, da data fra alle systemer er samlet et sted. Ofte kommer snakken om BI til at omhandle data og strukturering af denne. Man burde dog have langt mere fokus på, hvordan data kan konverteres til viden. En viden som skal deles.

Lær hvordan du får succes med Business Intelligence og gør jeres data tilgængelig for alle i virksomheden.

Gør data tilgængeligt for alle

Nogle af de fordele, som et Business Intelligence system kan give dig, er at I alle ser på det samme billede. Væk er forskellige versioner af Excel-ark og et hav af PowerPoint præsentationer. I ser alle på det samme opdaterede billede af forretningen.
En anden stor fordel er at data bliver alle-mands-eje. Her handler det om at frigøre sig fra virksomhedens regnearks-ekspert. Det gøres ved at gøre data tilgængeligt for alle på en grafisk og struktureret måde. Derved kan dem med det faktiske domæne-kendskab give sit besyv med. Sammen bliver man klogere.

En af de ting vi i Virkplan har erfaret er, at BI-projekter hurtigt kan blive til klassiske ”IT” projekter. Pas på at det ikke bliver til store projekter uden umiddelbar værdiskabelse. Der er i dag værktøjer tilgængelige, der gør det muligt at gøre BI-systemer agile og fleksible. Begge dele yderst vigtige for at sikre en forankring i organisationen.

Business Intelligence er ikke kun rapportering, som man ofte kender det. BI giver dig muligheder for at se på trends og udviklinger. Derved får man mulighed for at fastlægge strategier ud fra et oplyst grundlag.

Få succes med BI

For at sikre succesen med et BI-projekt skal man have styr på, hvem modtagerne er.

Det er slutbrugeren, der skal arbejde med det, og de skal kunne se en umiddelbar værdi ved at bruge det. Det kan ofte være svært for ledelsen at turde stille et værktøj til rådighed, som kun viser en del af billedet. Det er dog essentielt, at organisationen føler sig hørt og kan genkende sig i løsningen. Hvis man er seriøs omkring, at virksomhedens data er ”alles” data – så skal man også turde lave et BI-system, der er målrettet slutbrugeren – også selvom det kun viser en del af verdensbilledet.

En del BI projekter bliver mødt af en skjult modstand. Ofte er medarbejderne bange for at de bliver kigget i kortene, og at ledelsen nu skal til at bedrive makro ledelse. Disse modstande kan være helt reelle, og derfor skal man være helt klar og tydelig i, hvad formålet og gevinsterne er med BI-systemet. Enhver medarbejder skal kunne se, hvad der er af fordele i det for dem.

Business Intelligence er ikke kun rapportering, som man ofte kender det. BI giver dig muligheder for at se på trends og udviklinger. Derved får man mulighed for at fastlægge strategier ud fra et oplyst grundlag.

Få hjælp af vores dygtige BI konsulenter

Kontakt os hvis du
har spørgsmål vedr. BI

Business Intelligence Konsulenter

Er I ved at bygge jeres eget Business Intelligence system, så står vores erfarne BI konsulenter klar til at hjælpe med sparring, rådgivning og/eller udførelse.
Vi udvikler hele tiden på vores PilotBI system, hvilket vores lead developer Heine står for.

Definer projektmål fra start

Det er vigtigt, der bliver lagt tid og energi nok i den indledende fase af et IT-projekt. Sørg derfor for klart at få defineret målene med projektet fra start. En god måde at gøre det på, er med SMART modellen.

S står for specifik
Målet skal være præcist og specifikt. Uddyb så meget som muligt og skær tingene ud i pap, så alle er med på, hvad der indgår i scopet. Lav også gerne en negativliste med ting som ikke indgår i projektet, men som måske var oplagte eller man ville antage var med.

M står for målbart
Det hjælper ikke at løbe, hvis du ikke ved, hvad du løber efter. Du skal vide, hvornår du er i mål med dit projekt. Særligt i forhold til agile projekter er det vigtigt at vide, hvornår resultatet er godt nok.

A står for accepteret
Det er vigtigt at alle er allignet når et projekt starter. Både hvad angår deadlines, indhold og mål. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at alt er accepteret – dette gælder begge veje. Kunden (både hvis det er en ekstern kunde, eller hvis det er en intern kunde som ledelsen eller en anden afdeling) skal acceptere scopet for projektet, sådan som det er blevet formuleret. Noget, som mange glemmer, er dog at dette går begge veje. Mindst lige så vigtigt er det, at projektlederen tager ansvar og vurderer om mængden af opgaver er realistisk i forhold til tidsplan og ressourcer.

R står for realistisk

Sørg for at deadlines er realistiske i forhold til tilgængelige ressourcer. Det er altid godt at være optimist, men at være for optimistisk med tiden kan ende med at koste dyrt i sidste ende. Det er bedre at fortælle kunden, at deres ønsker ikke er realistiske end at ende med at bruge 50 timer mere på projektet eller overskride deadline med 2 uger. Dette virker dybt uprofessionelt og fremmer bestemt ikke tilliden.

T står for tid
Hvornår skal projektet leveres? Hvordan er der milepæle, der har deadline? Og hvornår og hvor tit holdes der statusmøder? Alt dette er vigtigt at få på plads fra start, så der sikres en glidende kommunikation gennem hele projektet, og projektlederen har et bedre overblik, hvis tingene pludselig skrider.

Skal du i gang med et IT-projekt og ved ikke helt, hvordan du skal gribe det an? Her får du nogle små tips til, at komme godt fra start.

Prioritering af IT-projektet

Det er en god ide at få på plads, hvor vigtigt projektet er fra start. Bliver det prioriteret lige højt af alle involverede parter? Det er afgørende, at der fx er afsat tid nok hos udviklerne, så deadlines kan overholdes. Hvor hurtigt skal supportsager kunne løses, og skal der kunne tilføjes yderligere ændringer undervejs?

Ligeledes er det vigtigt at vide, hvilke beslutningsbeføjelser man har som projektleder. Må der godkendes tilføjelser til projektet, og i hvilken størrelse? Hvilke beslutninger må tages og hvad skal evt. op i en styregruppe? En projektleder som ikke har styr på disse dræber processen og tempoet.

Modstand

Et projekt byder ofte på forandringer, og er projektet internt, kan det nemt skabe gnidninger og protester. Ikke alle vil sandsynligvis byde forandringen velkommen, men her er det vigtigt at kommunikere klart fra begyndelsen. Vær klar på, hvordan projektet kommunikeres ud til berørte parter, og hold fast i de fordele projektet bringer med sig.

Mangler du hjælp til et IT-projekt, kan du læse mere om vores konsulentydelser her.