Overblik i Autobranchen - Data fra Helios Auto

Komplet løsning til autobranchen med finansrapportering, kundeoverblik, salgsanalyse og effektivitetsmåling.

Pris ekskl. moms

39.995,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

3-4 uger

Færdig løsning baseret på data fra Helios Auto.

Der skabes et komplet overblik over hele din forretning.

Helt færdig løsning til Auto branchen - baseret på Helios Auto.

Løsningen indeholder fuld finansrapportering med resultatopgørelse, overblik over kunder. Derudover får man overblik over salg af biler og reservedele. Der vises både slagspris, rabat og dækningsbidrag. Som ved finansrapporten vises der også set i forhold til sidste år.

Løsningen indeholder også overblik over timer og effektivitet.

Alt sammen lavet helt færdigt og klart til brug.

Løsningen er helt færdig, og der er derfor ikke et behov for den store udvikling.

Du kan få en demo af løsningen inden du siger ja - så risikoen er taget ud af det.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.