Minuba - Økonomisystem. Færdig BI rapportering

Overblik over forretningen med data fra Minuba og dit økonomisystem - Alt lavet færdigt i et miljø.

Pris ekskl. moms

9.995-19.995,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

3-4 uger

Prisen tager udgangspunkt i standard brug af Minuba og dit økonomisystem

Der skabes et komplet overblik over hele din forretning.

Helt færdig løsning til byggebranchen - baseret på Minuba og economic eller Business Central data.

Løsningen indeholder fuld finansrapportering med resultatopgørelse og overblik over kunder.

Løsningen indeholder også overblik over timer og effektivitet.

Alt sammen lavet helt færdigt og klar til brug.

Ved standard brug af Minuba og e-conomic er prisen 9.995,- for opkobling og 3.495,- pr måned for abonnement.

Ved standard brug af Minuba og Business Central (BC) er prisen 19.995,- for opkobling og 3.495,- pr måned for abonnement.

Er der custom felter i Minuba samt ændringer i kontoplaner, flere selskaber m.m. i e-conomic/Business Central, er det en custom løsning. Her vil prisen være 29.900,- for opsætningen og 3.995,- pr måned i abonnement.

Der er ikke nogen binding på løsningen og abonnement betales månedligt forud.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Finans - Økonomioverblik

Grafisk overblik over økonomien med fokus på omsætning, igangværende arbjeder samt varekøb og fremmed arbejde.

Tal holdes op mod budget og sidste år samme periode.

Resultatopgørelse

Samlet resultatopgørelse vist mod budget og sidste år samme periode og afvigelser. Der kan skelnes mellem lukked eog ikke lukkede måneder.

Projektoverblik

Oversigt over projekter opdelt i faktureret, tilbudspris, faktiske udgiver og deraf dækningsbidrag mv.

Alle projekter kan opdeles i kundegrupper, kundenavn og ordretyper.

Timerapportering

Overblik over timeforbrug per afdeling og udkonteringsgrad.

Visning af fraværsdage fordelt over ugen samt sygdomsprocenten.

Bestyrelsesoverblik over forretningen

Bestyrelsesrapporten er en simplificering af resultatopgørelsen. Der vises udvalgte poste og sammenholdt til bankbalancen.

Alle finansbeløb kan ses for i år og for sidste år samt mod budget.

Der vises kun tal for lukkede måneder.