Minuba - Økonomisystem. Færdig BI rapportering

Overblik over forretningen med data fra Minuba og dit økonomisystem - Alt lavet færdigt i et miljø.

Pris ekskl. moms

9.995-19.995,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

3-4 uger

Prisen tager udgangspunkt i standard brug af Minuba og dit økonomisystem

Der skabes et komplet overblik over hele din forretning.

Helt færdig løsning til byggebranchen - baseret på Minuba og economic eller Business Central data.

Løsningen indeholder fuld finansrapportering med resultatopgørelse og overblik over kunder.

Løsningen indeholder også overblik over timer og effektivitet.

Alt sammen lavet helt færdigt og klar til brug.

Ved standard brug af Minuba og e-conomic er prisen 9.995,- for opkobling og 3.495,- pr måned for abonnement.

Ved standard brug af Minuba og Business Central (BC) er prisen 19.995,- for opkobling og 3.495,- pr måned for abonnement.

Er der custom felter i Minuba samt ændringer i kontoplaner, flere selskaber m.m. i e-conomic/Business Central, er det en custom løsning. Her vil prisen være 29.900,- for opsætningen og 3.995,- pr måned i abonnement.

Der er ikke nogen binding på løsningen og abonnement betales månedligt forud.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Overblik over salg

Salgsoverblikket viser hvor mange sager der er solgt til hvilke kunder.

Det vises som geografisk fordeling på kortet over kunderne og adressen for projektet.

Overblik over kunder og køb

Kundeoverblikket viser samlet økonomisk overblik over kunder og deres køb.

Man kan her se antal ordre, samlet omsæntning og dækningsbidrag. Både samlet og set over tid.

Der vises ligeledes hvordan fordelingen af ordre pr kunde er.

Alle tal vises for i år og set i forhold til sidste år.

Der kan vælges hvilken periode der ses for, og den enkelte kunde kan fremsøges.

Detaljevisning for kunders køb

Viser et samlet overblik over kunderne og deres køb. Vist både som total og som udvikling over tid.

Alle beløb vises som faktureret i år, og vist i forhold til sidste år.

Der vises hvad en kunde har købt af produkter og ydelser.

Produktionoverblik

På produktionsoverblikket kan man se alle projekter og deres status.

Der vises afdeling, status, odrenummer, kundenavn, færdiggørelsesgrad og finalisielle oplysninger.

Bestyrelsesoverblik over forretningen

Bestyrelsesrapporten er en simplificering af resultatopgørelsen. Der vises udvalgte poste og sammenholdt til bankbalancen.

Alle finansbeløb kan ses for i år og for sidste år samt mod budget.

Der vises kun tal for lukkede måneder.