Finans rapportering

Finansiel rapportering er en vigtig del af organisationens økonomiske styring og beslutningsprocesser. Virkplan har lavet et nøglefærdigt standard koncept, der kan tilpasses jeres virksomhed.

Pris ekskl. moms

55.000,-

Abonnement

3.495,-

Tidsestimat

4-6 uger i alt

Fase 1 i etablerings forløbet koster altid 9.995,- Derefter kan du se første resultat af rapporterne, hvor du kan vælge om du vil gå videre eller ej.

Fuldt overblik

Vi har tilpasset vores rapporter, så de rammer deres målgruppe. Alle sider i rapporterne tager udgangspunkt i den dagsorden, man har for opfølgning.

Økonomi oversigt

Her er fokus på et samlet overblik. Hvordan følger omsætningen og indtjeningen budgettet? Hvem er de største kunder, og hvordan ser salg, dækningsbidrag og omsætning ud i forhold til samme periode sidste år?

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er med fokus på opstilling af kontoplanen. Der ses på finansbeløb og budget. Alle opdeles i periodens resultat og regnskabsårets. Alle tal sammenholdes med samme periode sidste år, samt år til dato.

Udeståender

Det er vigtigt at have fokus på antallet og størrelsen af udeståender, da det påvirker likviditeten og cashflowet i jeres virksomhed. Det kan også have negative konsekvenser for jeres relationer til kunderne. Vi forsøger at vise udeståenderne på en klar og enkel måde, så det bliver brugbart i dagligdagen.

Omkostningsdrivere

Vi fokuserer på de vigtigste omkostningsdrivere i jeres virksomhed. Som med KPI'er er det vigtigt at udvælge, hvilke drivere man ønsker at have fokus på for at følge udviklingen. Det kan være alt fra råvarepriser, softwareomkostninger og lønninger. Vi har modellen, og du kender din forretning.

Pris

Finans rapporteringer tilpasses jeres forretning. Kontoplaner mappes. Farver, benævnelser og definition af DB og DG tilpasses.

Vi tager derfor udgangspunkt i data baseret på standard økonomisystemer.

Som udgangspunkt dækker løsningen Business Central, Navision, Axapta, e-conomic, Dinero og Uniconta.

Projektet laves i 2 faser.

I fase 1 sætter vi integrationerne op, og får styr på data og modellerne. Derefter afholdes der en fælles workshop, hvor løsningen tilpasses. Lever vores løsning ikke op til det forventede ved at data ikke var som forventet eller I ikke tror på Virkplans løsning, kan der stoppes efter fase 1.

Fase 1 koster 9.995,-.

I fase 2 bygger vi selve løsningen og alle visualiseringer. Prisen for den tilbudte løsning er fast og koster 55.000,-.

Samlet koster hele løsningen 64.995,- og har derefter en abonnementspris på 3.495,-

Når vores standard løsning er implementeret og I har arbejdet med den i et stykke tid, kan det give menig at tale om ydereligere behov og ønsker. Det er en god ide at få kendskab til løsningen, inden man laver ændringer og nyudviklinger. Derfor anbefaler vi denne model.

Skal der benyttes flere løsninger fra Virkplan, finder vi en god pris for dette. Som udgangspunkt gives der 50% rabat på de efterfølende løsninger.

Produkter i løsningen

Løsningen benytter flere af Virkplans standard produkter. Under hvert produkt kan du læse mere om de tekniske funktioner. Har du behov for andre af vores produkter, kan de aktiveres efter behov.

Etableringsprocessen

Virkplans etableringsproces er velafprøvet og placerer ansvaret hos begge parter. Vi opdeler altid etableringsprocessen i tre faser.

Forside

Vores økonomi-forside er designet til at være en central hub for alt relateret til din økonomi.

Her finder du en omfattende samling af oplysninger og ressourcer, der vil hjælpe dig med at forstå og administrere dine økonomiske forhold på en effektiv og velinformeret måde.

Samlet overblik

Samlet overblik over forretningen. Typisk vises det som et uddrag af resultatopgørelsen med udvalgte visualiseringer.

Balance

Først og fremmest viser vores rapport en overordnet oversigt over din økonomiske balance. Du kan se din samlede aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig et hurtigt overblik over din økonomiske sundhedstilstand. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at dykke dybere ned i din balance ved at udforske forskellige dimensioner. Du kan analysere dine aktiver og passiver efter kategorier som likvide midler, kortsigtede og langsigtede forpligtelser, materielle aktiver og immaterielle aktiver. Dette giver dig mulighed for at identificere områder, hvor der kan være behov for justeringer eller forbedringer.

Resultatopgørelse

Rapporten viser en overordnet oversigt over dine indtægter, omkostninger og resultat før skat. Dette giver dig et hurtigt overblik over din virksomheds økonomiske præstation. Disse tal opdateres automatisk baseret på de seneste tilgængelige data.

Vores rapport giver dig også mulighed for at udforske de forskellige komponenter i din resultatopgørelse. Du kan analysere dine indtægter efter kategorier som salg af varer eller tjenesteydelser, royaltyindtægter eller andre indtægter. På samme måde kan du analysere dine omkostninger efter kategorier som råvarer, lønninger og driftsomkostninger. Dette hjælper dig med at identificere de vigtigste drivkræfter bag din indtjening og omkostninger.